ENG

Meny

image

Selskapsstyring

Nysnø er 100% eid av staten, og eierskapet forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet v/Næringsministeren utgjør selskapets generalforsamling.

image

Styret

Nysnø har et bredt sammensatt styre med mange års erfaring fra både finans og klimavennlig teknologi
image

Vedtekter

Rammer for Nysnø sin virksomhet
image

Retningslinjer

Selskapets styrende dokumenter
image

Generalforsamling

Protokoller