ENG

Meny

Investeringer og investeringskriterier

Investeringer og investeringskriterier: 

Nysnø leter etter selskaper med en robust og ambisiøs ledelse med en klar fremtidsplan for å utvikle klimavennlig teknologi og løsninger. Selskapet har utviklet en god prosess for utvelgelse av investeringer og oppfølging av disse. 

  • Nysnø gjør grundige analyser av selskapet, teknologi, markedet og konkurrenter før vi investerer. 
  • Nysnø har langsiktig kapital, og kan følge selskapene gjennom alle utviklingsfaser. 
  • Det tar tid å bygge vekstselskaper, og Nysnø investerer i fremtidig lønnsomhet. Den reelle verdien av et selskap reflekteres i markedsprisen, og til syvende og sist er det realiserte verdier gjennom salg av selskaper (exits) som teller for selskapets realiserte avkastning.  
  • Hovedsakelig vil vi investere i når selskaper er i vekstfase, når virksomheten har behov for å skalere opp og kommersialisere. Nysnø kan også investere i fond som gjennom sine investeringer bidrar til reduksjon av klimagassutslipp. 

Nysnø investerer i selskaper som møter disse kriteriene: 

  • Avkastningsutsikter – Nysnø skal foreta investeringer med høyest mulig forventet markedsmessig risikojustert avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. 
  • Klimaeffekt – Utsteders virksomhet skal direkte eller indirekte bidra til reduserte klimagassutslipp. 
  • Geografi – Nysnø skal investere i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge. 
  • Virksomhet – Nysnø skal hovedsakelig investere i virksomheter som jobber med ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. 
  • Eiersammensetning – Private aktører skal eie minst 51 prosent i selskaper og fond som Nysnø investerer i. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private aktører. 
  • Nysnø investerer alltid sammen med private investorer samtidig og på like vilkår («Pari Passu»)