ENG

Meny

Generalforsamling

Nysnø er 100% eid av staten, og eierskapet forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet v/Næringsministeren utgjør selskapets generalforsamling. Protokoll fra generalforsamlingene og retningslinjer som besluttes av generalforsamlingen offentliggjøres løpende.