Meny

Driv i investeringer er viktigere enn noen gang

Nysnø fortsetter vår investeringsvirksomhet med driv og teft, samtidig som vi med omsorg gjennomfører tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset.

Årets Driva avlyses

På grunn av tiltak knyttet til koronaviruset må vi dessverre avlyse årets Driva.

Fremtidens virksomheter må være bærekraftige

Nysnø har tålmodig kapital med lang investeringshorisont. Vi vurderer investeringene ut fra økonomi, miljø og sosial lønnsomhet.

Kapital + teknologi = klimagassreduksjon

Ved å investere i selskaper med smarte, fremtidsrettede løsninger reduserer vi klimagassutslipp og bygger fremtidens lavutslippsamfunn.

Akselererer det grønne skiftet

Selskapene vi investerer i har stort potensial og kan tilby gode, klimavennlige løsninger i Norge og ute i verden. Gjennom våre investeringer vil vi hjelpe selskapene til raskere å kunne tilby sine produkter og få fortgang i utslippsreduksjonene.

Norge har mange fortrinn

Med store mengder miljøvennlig kraft, høyt utdanningsnivå, sterk nasjonaløkonomi og en teknologivennlig befolkning ligger alt til rette for å skape bærekraftige, fremtidsrettede verdier.

Kapital og klimaengasjement hører sammen

Kombinasjonen kapital og klimaengasjement begeistrer stadig flere. Vi vil omsette denne begeistringen i handling og investere sammen med private for å skape grobunn for ny, klimavennlig virksomhet.

Vårt oppdrag er å gjøre lønnsomme, langsiktige investeringer som bidrar til klimagassreduksjon. Vi vil skape positive ringvirkninger i samfunnet og akselerere det grønne skiftet.