Meny

Fremtidens virksomheter må være bærekraftige

Nysnø har tålmodig kapital med lang investeringshorisont. Vi vurderer investeringene ut fra økonomi, miljø og sosial lønnsomhet.

Kapital + teknologi = klimagassreduksjon

Ved å investere i selskaper med smarte, fremtidsrettede løsninger reduserer vi klimagassutslipp og bygger fremtidens lavutslippsamfunn.

Akselererer det grønne skiftet

Selskapene vi investerer i har stort potensial og kan tilby gode, klimavennlige løsninger i Norge og ute i verden. Gjennom våre investeringer vil vi hjelpe selskapene til raskere å kunne tilby sine produkter og få fortgang i utslippsreduksjonene.

Norge har mange fortrinn

Med store mengder miljøvennlig kraft, høyt utdanningsnivå, sterk nasjonaløkonomi og en teknologivennlig befolkning ligger alt til rette for å skape bærekraftige, fremtidsrettede verdier.

Kapital og klimaengasjement hører sammen

Kombinasjonen kapital og klimaengasjement begeistrer stadig flere. Vi vil omsette denne begeistringen i handling og investere sammen med private for å skape grobunn for ny, klimavennlig virksomhet.

Vårt oppdrag er å gjøre lønnsomme, langsiktige investeringer som bidrar til klimagassreduksjon. Vi vil skape positive ringvirkninger i samfunnet og akselerere det grønne skiftet.