Meny

Styret i Nysnø Klimainvesteringer

Widar Salbuvik, styreleder. Widar er utdannet siviløkonom og driver egen investeringsvirksomhet som styreleder i Breiangen AS. Han sitter i styret i flere selskaper, blant annet i Entra ASA, HitecVision AS og Kings Bay AS. Han har tidligere vært styreleder i Argentum og gikk nylig ut av styret i Oslo Børs.

Jannicke Hilland, styremedlem. Jannicke er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad fra NHH. Hun har vært konsernsjef i BKK AS siden 2015, og hun har mange års erfaring fra blant annet Statoil og Hydro, og hun sitter i styrene i Energi Norge og Bergen Næringsråd.

Klaus Mohn, styremedlem. Klaus er professor i økonomi på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere erfaring som sjeføkonom i Statoil og er oppnevnt i regjeringens utvalg om klimarisiko og betydningen for norsk økonomi.

Katharina Ringen Asting, styremedlem. Katharina driver eget konsulentselskap som hjelper teknologibedrifter med kommersialisering, innovasjon, internasjonalt partnersøk og lederutvikling. Hun har bred ledererfaring fra store og små virksomheter og som investor. Av utdannelse er hun sivilingeniør i elektronikk og har i tillegg en MBA (Master of Business and Administration). Katharina har styreerfaring fra en rekke selskaper og PE fond internasjonalt, og for tiden er hun styremedlem i DNB Private Equity, Prospera og Catalyst Technologies.

Egil Herman Sjursen, styremedlem. Egil har hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. Han har de siste 12 årene vært administrerende direktør i Holberg Fondsforvaltning AS. Fra 1. april 2018 bruker han tiden på en rekke ulike styreverv heriblant styreleder i Stiftelsen Universitetsforskning Bergen, i Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien og Janus Holding AS.