Meny

Styret i Nysnø Klimainvesteringer

Widar Salbuvik, styreleder. Widar er utdannet siviløkonom og driver egen investeringsvirksomhet som styreleder i Breiangen AS. Han sitter i styret i flere selskaper, blant annet i Entra ASA, HitecVision AS og Kings Bay AS. Han har tidligere vært styreleder i Argentum og gikk nylig ut av styret i Oslo Børs.

Jannicke Hilland, styremedlem. Jannicke er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad fra NHH. Hun har vært konsernsjef i BKK AS siden 2015, og hun har mange års erfaring fra blant annet Statoil og Hydro, og hun sitter i styrene i Energi Norge og Bergen Næringsråd.

Klaus Mohn, styremedlem. Klaus er professor i økonomi på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere erfaring som sjeføkonom i Statoil og er oppnevnt i regjeringens utvalg om klimarisiko og betydningen for norsk økonomi.

Egil Herman Sjursen, styremedlem. Egil har hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. Han har de siste 12 årene vært administrerende direktør i Holberg Fondsforvaltning AS. Fra 1. april 2018 bruker han tiden på en rekke ulike styreverv heriblant styreleder i Stiftelsen Universitetsforskning Bergen, i Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien og Janus Holding AS.

Mariann Ødegård, styremedlem. Mariann har hovedfag i informatikk fra Universitetet i Oslo (UiO) og en mastergrad innenfor ledelse fra BI Norwegian Business School, samt lederutdanning fra INSEAD i Frankrike. Hun har lang erfaring fra investeringsbransjen og jobber for tiden som ass. forskningsdirektør for innovasjon og industri utvikling ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).