Meny

Portefølje

Selskaper

logo otovo
Les mer

Segment: Solenergi

Hovedkontor: Oslo, Norge

Status: Aktiv

Investeringsår: 2018

OTOVO tilbyr huseiere skreddersydde prisløsninger på takmonterte solpanel, samtidig med at de drifter en markedsplattform med hundrevis av installatørselskaper som algoritmisk byr på de genererte prosjektene.

https://www.otovo.no
esmart-logo-rgb
Les mer

Segment: Smart Grid

Hovedkontor: Halden, Norge

Status: Aktiv

Investeringsår: 2018

eSmart Systems sin plattform basert på kunstig intelligens samler, analyserer, visualiserer og konverterer sanntids operasjonsdata og muliggjør med dette optimalisering av neste generasjon driftsytelse.

https://www.esmartsystems.com
logo official DT
Les mer

Segment: Energieffektivitet

Hovedkontor: Bergen, Norge

Status: Aktiv

Investeringsår: 2019

Disruptive Technologies utvikler små sensorer på størrelsen med et frimerke. Sensorene har 15 års batteritid og utallige bruksområder som kan bidra til å redusere klimagassutslipp.

https://www.disruptive-technologies.com
NORSUN
Les mer

Segment: Solenergi

Hovedkontor: Oslo, Norge

Status: Aktiv

Investeringsår: 2019

NorSun er et norsk solenergiselskap som leverer høyeffektive monokrystallinske silikon wafere til den globale solenergiindustrien. NorSun er dedikert til å produsere n-type wafere med høy ytelse, og er en etablert leverandør til de fremste solcelleprodusentene.

http://www.norsun.no/
logo_hydrogen_white (002)small
Les mer

Segment: Hydrogen

Hovedkontor: Fornebu

Status: Aktiv

Investeringsår: 2020

ZEG Power er et norsk teknologiselskap etablert i 2008 av Institutt for energiteknikk (IFE). Selskapet leverer teknologi som muliggjør effektiv produksjon av hydrogen fra hydrokarbongass med integrert karbonfangst.

https://www.zegpower.no/
Thorvald-Logo_with_name_red_horizontal
Les mer

Segment: Landbruk

Hovedkontor: Oslo

Status: Aktiv

Investeringsår: 2020

Saga Robotics har utviklet en robot som bruker avanserte algoritmer til å navigere i utfordrende terreng og forhold som finnes i jordbruket. Den første Thorvald-roboten ble bygget i Norge i 2016, og det er nå mer enn 30 roboter i drift fordelt på fem forskjellige land. Saga Robotics utvikler også verktøy for jordbærplukking, luking og avlingsprediksjon i samarbeid med NMBU, University of Lincoln, Cornell University og University of Florida.

https://sagarobotics.com/
greenbird_logo_main
Les mer

Segment: Smarte nett

Hovedkontor: Oslo

Status: Aktiv

Investeringsår: 2020

Greenbird er en ledende teknologileverandør for dataintegrasjon til nettselskaper og industriell IoT. Selskapet leverer Utilihive som er en skybasert tjeneste for nettselskapet som samler inn og håndterer store datamengder fra automatiske strømmålere som bidrar til mer effektiv energibruk og renere energisystemer.

https://www.greenbird.com/
HIPtec logo 4F
Les mer

Segment: Materialeffektivitet

Hovedkontor: Oslo

Status: Aktiv

Investeringsår: 2020

HIPtec er et norsk teknologiselskap som har utviklet en ny industriell produksjonsmetode for effektiv produksjon av avanserte metallkomponenter. Den miljøvennlige prosessen kan benyttes på et stort spenn av metaller og legeringer. HIPtec-teamet har omfattende erfaring med teknologiutvikling og industriell produksjon, og er en del av Scatec-systemet - en ledende norsk aktør innen fornybar energi og avanserte materialer med ekspertise innen innovasjon og industrialisering.

http://hiptec.no/
Cenate logo
Les mer

Segment: Avanserte materialer

Hovedkontor: Askim, Norway

Status: Aktiv

Investeringsår: 2021

CENATE AS er et norsk selskap som utvikler nanopartikler av silisium for den globale litium-ion industrien. Selskapet har et pilotanlegg i Askim, og samarbeider tett med SINTEF, IFE, Universitetet i Münster og noen av verdens ledende batteri- og anodeprodusenter.

https://www.cenate.com/
Torghatten_stående_farge
Les mer

Segment: Transport

Hovedkontor: Brønnøysund, Norge

Status: Aktiv

Investeringsår: 2021

Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 10 milliarder kroner og ca. 7000 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport på sjø, på land og i luften – fordelt på ruter for ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge. Til dette opererer konsernet en flåte på ca. 100 fartøy, 1500 busser og 43 fly.

https://torghatten.no/

Fond

Sarsia logo fra web
Les mer

Segment: Fond

Hovedkontor: Bergen, Norge

Status: Aktiv

Investeringsår: 2019

Sarsia Seed Fond II er et tidligfase teknologifond som retter seg mot innovative vekstbedrifter innen ren energi og helse.

https://sarsiaseed.com/
ATV_LOGO_FINAL_V3 (004)_small
Les mer

Segment: Fond

Hovedkontor: Oslo

Status: Aktiv

Investeringsår: 2019

ArcTern Ventures Fund II er et klimafond som investerer i innovative teknologiselskap med betydelig potensial for å redusere klimagassutslippene og løse bærekraftsutfordringene.

http://www.arcternventures.com/
Alliance Logo Nysno (002)
Les mer

Segment: Fond

Hovedkontor: Oslo

Status: Aktiv

Investeringsår: 2020

Alliance Venture teknologirettet venturekapitalforvalter med nordisk fokus. Alliance Venture Delta investerer i selskaper med digitale løsninger for økt bærekraft og grønn omstilling. Alliance Venture har kontorer i Oslo, Stockholm og Palo Alto, USA.

https://allianceventure.com/
AV-Logo-Dark
Les mer

Segment: Matteknologi

Hovedkontor: Brussel

Status: Aktiv

Investeringsår: 2021

Astanor Ventures investerer i ambisiøse, teknologidrevne selskaper med skalerbare løsninger på utfordringer innen dagens matverdikjeder. Fondet ble opprettet i 2018 av Eric Archambeau og George Coelho og har sitt hovedkontor i Brussel. Ved å bringe sammen kapital og solid domenekompetanse fokuserer fondet på innovative teknologier på tvers av mat og jord- og havbruk. Fondets formål er å skape et næringsrikt, regenerativt og skalerbart matsystem.

https://astanor.com/
APV-Logo-FullColour-CMYK
Les mer

Segment: Hydrogen

Hovedkontor: London

Status: Aktiv

Investeringsår: 2021

AP Ventures forvalter venturekapital med et globalt mandat for å investere i teknologier og selskaper som skal løse globale utfordringer. AP Ventures Fund II investerer i hele verdikjeden for hydrogen, fra produksjon til transport, lagring og bruk. Norge er et strategisk fokusområde for fondet innen både grønt og blått hydrogen, hvor tilgangen på vannkraft, karbonfangst, lagring og bruk av CO2, ledende miljøer innen shipping, offshore- og prosessindustrier er sentralt.

https://apventures.com/