ENG

Meny

image

Om Nysnø Klimainvesteringer

Nysnø er statens klimainvesteringsselskap. Vi investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Det gir grobunn for ny, klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling.

image

Strategi

Nysnø sin visjon er et godt globalt klima
image

Ansatte

Hvem er vi?
image

Samfunnsoppdrag

Hvordan skaper vi verdier og bidrar til å redusere klimagassutslipp?