ENG

Meny

image

Et nytt landskap

Den eneste måten vi kan stanse klimaendringene er å redusere klimagassutslippene. I Nysnø skal vi bidra ved å gjøre lønnsomme investeringer i ny, klimavennlig teknologi.

Som navnet vårt tilsier ønsker vi å tilføre noe nytt og friskt, noe som skaper endring i landskapet. For oss handler det om å begrense temperaturstigningen i tråd med FNs målsettinger, samtidig som vi skaper økonomisk avkastning og bidrar til verdiskapning.

Nysnø er et investeringsselskap eid av staten, og eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Veien til nullutslipp

Vi står foran noen ambisiøse mål. Innen 2030 skal vi ha kuttet klimagassutslippene i Norge med minst 40 prosent, sammenlignet med utslippsnivåene i 1990. Innen 2050 skal vi ikke lenger ha utslipp som bidrar til skadelig global oppvarming. Da kan vi kalle oss et lavutslippssamfunn.

For å komme i mål trengs det tiltak som løser klimautfordringen – men som også sikrer verdiskaping. Det er her Nysnø kommer inn! En verden i endring gir mange nye investerings- og næringsmuligheter. Vi skal finne fram til selskapene med de smarteste løsningene, og bidra til at produktene deres raskere ser dagens lys.

Vi vil investere sammen med andre som ønsker å bidra til bærekraftige investeringer. Investeringer som er både er lønnsomme og beveger oss i en grønnere retning. Sammen kan vi bygge en ren, bærekraftig og karbonnøytral verden innen 2050.