Meny

Nysnø investerer i fond som bidrar til reduserte klimautslipp

Tilbake

Nysnø Klimainvesteringer investerer i Sarsia Seed Fond II.

Nysnø har et bredt mandat til å gjøre investeringer som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp i selskaper og fond. Sarsia Seed Management er et etablert fondsmiljø for tidligfase investeringer og har allerede gjort flere spennende investeringer med klimaprofil. Ved å investere i fond i tidlig fase stimulerer vi økosystemet for vårt eget investeringsunivers.

– Sarsia Seed Fond II har stor overlapp med vårt teknologifokus og vil gjennom sine investeringer indirekte bidra til reduserte klimagassutslipp. Vi er ikke en utpreget tidligfaseinvestor for våre direkte investeringer, men er helt avhengig av gode miljøer som utvikler spennende selskaper til en mer moden fase, sier Eivind Egeland Olsen, Investeringsdirektør i Nysnø.

Å investere sammen gir økt kunnskapsnivå, ressurstilgang og slagkraft. For dem vi investerer i, gir det tilgang til større nettverk og kompetanse. Sarsia Seed Management har et svært kompetent team som har levert god avkastning over tid.

Nysnø investerer 45 millioner kroner i Sarsia Seed Fond II. Denne andre runden med kapitalinnhenting på 130 millioner kroner gir en total fondsstørrelse på i overkant av 430 millioner kroner. KLP og Nysnø er de største investorene i denne runden. Fra før av har Meteva, Sparebanken Vest, Trond Mohn stiftelse, Bergen Kommunale Pensjonskasse og Innovasjon Norge investert i fondet sammen med noen mindre investorer, og flere av disse øker også sin eksponering i denne runden.

– Vi er veldig fornøyd med å ha Nysnø med på laget. Sarsia Seed Fond II har, og vil bygge videre på, en portefølje av investeringer i teknologier og virksomheter som skaper verdier gjennom et fokus på bærekraft. Vi har sammenfallende interesser for å finne selskaper med forankring i Norge, som kan gi god langsiktig avkastning med klimavennlige løsninger, sier Erlend Skagseth, administrerende direktør i Sarsia Seed.

Om Nysnø
Nysnø Klimainvesteringer AS ble etablert i desember 2017 av Nærings- og fiskeridepartementet. Det statlige investeringsselskapet gjør kommersielle investeringer i teknologier, selskaper og fond som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp. Selskapets mandat er beskrevet på www.nysnoinvest.no/no/strategi/. Nysnø har kontor i Stavanger og startet driften i juni 2018.

Om Sarsia Seed
Sarsia Seed Management ble etablert i 2006, og er blant Norges beste tidligfasefond målt i avkastningsresultater. Sarsia har screenet mer enn 800 oppstartsselskaper innen clean tech og life sciences, og har en portefølje på 28 selskaper fordelt på to fond. www.sarsiaseed.com

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Eivind Egeland Olsen, Investeringsdirektør i Nysnø, +47 906 55 215

Erlend Skagseth, Adm. dir. i Sarsia Seed Management AS, +47 909 32 872