ENG

Meny

Investeringskriterier

Nysnø leter etter selskaper med en robust og ambisiøs ledelse med en klar fremtidsplan for å utvikle klimavennlig teknologi og løsninger.

Vi gjør grundige analyser av selskapet, teknologi, markedet og konkurrenter før vi investerer. Nysnø har langsiktig kapital og kan følge selskapene gjennom alle utviklingsfaser. Vi vet at det kan ta tid før den reelle verdien av et selskap reflekteres i markedsprisen. Hovedsakelig vil vi investere i selskapets vekstfase , når virksomheten har behov for å skalere opp og kommersialisere. Nysnø kan også investere i fond som gjennom sine investeringer bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.

Nysnø investerer i selskaper som møter disse kriteriene:

  • Klimaeffekt – Virksomheten skal direkte eller indirekte bidra til reduserte klimagassutslipp. Lav- og nullutslippsløsninger skal prioriteres.
  • Virksomhet – Nysnø skal hovedsakelig investere i virksomheter som jobber med ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.
  • Geografi – Nysnø skal investere i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge
  • Eiersammensetning – Private aktører skal eie minst 50 prosent i selskaper og fond som Nysnø investerer i. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private aktører.
  • Lønnsomhetsutsikter – Nysnø skal foreta investeringer man forventer skal være lønnsomme over tid.