ENG

Meny

#driva2020

Årets foredragsholdere ble livestreamet på Facebook i mai. Her er programmet og video av alle foredragsholderne.

Del 1| Sammen for løsningene

5. & 7. mai kl. 12.30

Hvordan kan vi jobbe sammen for å løse den globale klimakrisen?

5. mai kl 12:30 - Ordføreren i Stavanger kickstarter #driva2020

I Stavanger blir den globale energiomstillingen lokal. Kommunen har noen av de mest ambisiøse klimamålene i Norge, og er kåret til den mest klimatilpassede kommunen av CICERO. Hvordan jobber kommunen med energi, klima og risiko – og hva kan andre byer lære? Se Kari Nessa Nordtun åpne #driva2020.

5. mai - Et krevende klima?

Hvordan påvirker økende geopolitisk risiko den globale mobiliseringen av nødvendig klimakapital? Hva vil økt ustabilitet innenfor politikk og reguleringer bety for klimainvestorer? Dr. Florence Gaub – nestleder ved EU instituttet for sikkerhetsstudier – trekker på sin erfaring fra strategisk analyse av sikkerhets- og konfliktspørsmål for å beskrive hvilke utfordringer verden står ovenfor og hvordan vi kan forene krefter for bedre løsninger. Se video.

7. mai - CCS er avgjørende for Europa

Hvorfor er CCS ikke bare en nødvendig klimateknologi – men også et aktuelt business case i Europa? Hvis CCS kan bidra i sektorer der andre teknologier ikke kan – hvor må innovasjonen drives frem mot skalering og kommersialisering? Trude Sundset er leder i statsforetaket Gassnova, og tar med seg bred erfaring fra energi- miljø og klimaspørsmål for å belyse hvordan CCS er en avgjørende teknologi og mulighet i Europa. Se video.

Del 2| Å eie risiko

12. og 14. mai, kl. 12.30

Hvilke klimarisikoer må investorer håndtere – og hvordan?

12. mai - En finansiell klimakrise

Klimarisiko skaper nye utfordringer for investorer og her kan man ikke finne løsningene i historiske data. Nøkkelen er å identifisere og forstå klimarisikoen for å tilpasse seg. Lars Erik Mangset, klimarisikoekspert KLP, har deltatt i FN sitt klimarisikoprosjekt der man har anvendt AI for å kartlegge og forutsi finansiell klimarisiko. Lars Erik vil dele praktisk innsikt i hvordan klimarisiko kan påvirke din portefølje og hvordan den kan håndteres. Se video.

14. mai - Høy alfa fra sterk beta?

Alle venture-investorer jakter på vinnere. Men hvilke markedsforhold må være til stede for at investeringene kan levere avkastning? Må det være stabil beta for at selskapene kan levere alfa? Ellen Quigley, som rådgir finansdirektøren for ansvarlige investeringer ved Universitetet i Cambridge og er forsker ved Centre for the Study of Existential Risk, undersøker klimarisiko i et investeringsperspektiv. Hun ser på hvilken rolle markedene kan spille i håndtering av klimarisiko og hvordan investorer kan fremme markedsstabilitet og sterke institusjoner – nødvendige ingredienser for å håndtere klimautfordringene. Se video.

Del 3| Kaldt klima, kult liv?

19. mai kl. 12.30, 21. og 26. mai kl. 15.30

Hvordan sikre god levestandard for fremtidige generasjoner samtidig som vi løser klimakrisen?

19. mai - Generasjonsopprøret

Hver generasjon har sitt opprør – og klima står i sentrum for vår tids ungdomsopprør. Gir denne generasjonen grobunn for bevisste borgere, bærekraftige forbrukere og ansvarlige investorer? Forfatter Chloe Combi har gjennom sin research intervjuet titusener av ungdommer for å forstå deres forventninger og bekymringer for hvor verden er på vei og hva vi kan gjøre for å endre kurs. Se video.

21. mai - Strøm uten utslipp

Et globalt energisystem som er avkarbonisert, digitalisert og desentralisert vil dramatisk øke verdens behov for ren, trygg og forutsigbar kraftproduksjon. Hva betyr en slik energiomstilling for kraftnettet? Hva kan endre seg, og hvordan påvirker det dagens og fremtidige forretningmodeller? Peter Fox-Penner er partner og strategidirektør ved det amerikanske investeringsselskapet Energy Impact Partners, og professor ved Boston Universitet. I hans nyeste bok – Power After Carbon – ser han nærmere på den globale energiovergangen og deler av sin innsikt på Driva. Se video.

26. mai - Ta spranget!

Hvordan kan vi snakke om klimarisiko på en måte som får oss til å handle – som individer og samfunn? Kan vi virkelig kombinere kjøligere klima med en kul livsstil eller må noe ofres? Tom Rand er partner i klimateknologifondet ArcTern Ventures – i tillegg til forfatter og filosof. Denne unike kombinasjonen gir et bredt perspektiv på hvordan vi kan ta spranget for klimahandling nå. Tom er en lidenskapelig pragmatiker og ser på hvordan eksisterende markedskrefter, institusjoner og virkemidler kan brukes for å løse klimakrisen. Se video.

Se Næringsminister Iselin Nybøs avslutningstale:
Grønn vekst – framtiden er nå.