Meny

Foredragsholdere på Driva - klimainvesteringsmøtet 2020

Kari Nessa Nordtun (2)

Kari Nessa Nordtun

Ordfører i Stavanger

Les mer

Kari Nessa Nordtun ble valgt inn som ny ordfører i Stavanger kommune for Arbeiderpartiet i 2019. Kari har vært folkevalgt siden 2011, og var gruppeleder for Stavanger Arbeiderpartis bystyregruppe fra 2017 og frem til valget i 2019. Kari er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og har i flere år arbeidet som advokatfullmektig etter endt studium.

Tom Rand nett

Tom Rand

Partner, ArcTern Ventures

Les mer

Tom Rand er en erfaren investor fra Toronto, Kanada og partner i ArcTern Ventures. Med over 20 års erfaring med å investere og skalere nye teknologier for reduserte utslipp og økt bærekraft, er Tom en dedikert kraft innen klimateknologi. Han har en doktorgrad i Ph.D i filosofi og har brukt sin kunnskap om hvordan mennesker danner sine oppfatninger for å motivere handling og klimabevissthet i bøkene Kick the Fossil Fuel Habit og Waking the Frog; Solutions for our Climate Change Paralysis. Hans nyeste bok - Climate Capitalism: Solutions for a Planet in Peril, videreutvikler disse ideene

Chloe Combi nett

Chloe Combi

Forfatter og futurist

Les mer

Chloe Combi er en forfatter, futurist og problemløser. Hun har intervjuet og jobbet med over 10 000 ungdommer for å forstå Generasjon Z – og resultatene er publisert i boken Generation Z: Their Voices, Their Lives. Chloe ferdigstiller nå et større arbeid på neste generasjon født fra 2010 – Generasjon A - der en del av forskningen adresserer konflikten mellom generasjoner når det gjelder hvordan vi skal håndtere klimaendringene. Chloe has skrevet for mange ledende tidsskrifter, inkludert The Times, Guardian, Independent og Daily Mail.

carl nett

Carl Hall

Grunnlegger, Lakers Group

Les mer

Carl Hall er en av grunnleggerne i Lakers Group, et firma innen vann- og avløpstjenester som dekker alle Skandinaviske markeder med en årlig omsetning på 600 mill. NOK. Han er også industriell rådgiver for flere investeringsselskap i tillegg til å ha gitt ut boken The Environmental Capitalists: Making Billions by Saving the Planet. Carl er utdannet innen juss og økonomi, og grunnla Alder i 2008 - det største nordiske miljøteknologifondet med 2,6 milliarder SEK i forvaltningskapital. Som seriegründer har Carl bygget nye selskaper og gitt råd til etablerte industrier om hvordan bli grønnere og mer lønnsomme.

Global trends to 2030 Challenges and choices for Europe

Florence Gaub

Nestleder, EU Institute for Security Studies

Les mer

Dr. Florence Gaub er nestleder ved EU instituttet for Sikkerhetsstudier i Paris. Hun er utdannet fra Sciences Po i Paris, Sorbonne og Universitetet i München og skrev sin doktorgrad ved Humboldt Universitetet i Berlin om den libanesiske hær. Florence arbeider med strategi, sikkerhet og konflikt i Midtøsten og Nord-Afrika. Hun har publisert flere artikler om sikkerhet og geopolitikk, inkludert Europas fremtid og mulige rolle kontinentet kan innta mot 2030. Florence har tidligere arbeidet ved NATO Defence College og Forbundsdagen i Tyskland.

John Andersen jr. nett

John Andersen, Jr.

Administrerende direktør Scatec AS

Les mer

John Andersen, Jr. har over 20 års erfaring med fornybar energi. Han er styreleder i Scatec Solar ASA, en kraftprodusent som leder an i vekstmarkeder. John er også styreleder i NorSun AS som produserer solikonwafere for høyeffektive solceller. Han har tidligere arbeidet for Borregaard Industrier.

EllenQuigley_nett

Ellen Quigley

Forsker og rådgiver, University of Cambridge

Les mer

Ellen Quigley er rådgiver til finansdirektøren for ansvarlige investeringer og postdoktor forsker ved Centre for the Study of Existential Risk ved Cambridge Universitet. Ellen har betydelig ekspertise innen bærekraftige investeringer med mastergrad fra Oxford Universitet og doktorgrad fra Cambridge Universitet. Gjennom sin karriere har Ellen kombinert sin interesse for bærekraft og finans, og hun har også bidratt grønnere investeringer ved Cambridge. Hun jobber med å integrere klimarisiko og klimaendringer investeringsstrategien til institusjonelle investorer, foreleser bredt og har publisert forskningsresultat om universelt eierskap og andre emner.

Lars Erik Mangset nett

Lars Erik Mangset

Seniorrådgiver klimaendringer i KLP

Les mer

Lars Erik Mangset er seniorrådgiver for klimaendringer og ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Han har en Master i Business og Økonomi fra Handelshøyskolen BI og har gjennom sin karrière spesialisert seg innen grønn finans og klimatiltak. Han er også medlem av ekspertpanelet på maritim innovasjon i Norges Forskningsråd.

PT6A8028 kopi

Siri M. Kalvig

CEO, Nysnø Klimainvesteringer

Les mer

Siri M. Kalvig er meteorolog og har en doktorgrad innenfor offshore vind teknologi. Før Nysnø jobbet Siri som leder for forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger. Hun har startet flere bedrifter og jobbet aktivt med finans og oppstartselskaper innen miljøteknologi. Siri begynte sin karriere som værpresentatør på TV2. Sammen med TV2 etablerte hun det om etter hvert ble det internasjonalt ledende værvarslingsselskapet StormGeo.

Frances til web

Frances Eaton

CLCO, Nysnø Klimainvesteringer

Les mer

Frances Eaton er advokat og har juristutdannelsen fra universitetet i Bergen og Victoria University of Wellington. Frances har over 10 års erfaring fra kapitalforvaltning fra tiden som leder av Forretningsstøtte og kontroll og forretningsutvikler i SKAGEN Fondene og CEO i Nansen Capital Partners. Frances har også arbeidet hos Advokatfirmaet Schjødt og Total E&P Norge.

PT6A45062 - hjemmeside

Lene Elizabeth Hodge

Bærekrafts- og kommunikasjonsrådgiver

Les mer

Lene Hodge startet i Nysnø i 2019. Hun har erfaring med energi- og klimaarbeid fra Miljøstiftelsen Bellona, hvor hun arbeidet for energieffektive bygg, grønne offentlige anskaffelser og elektrifisering av transportsektoren. Lene har også arbeidet med fornybar kraft og europeisk energipolitikk i Norges vassdrags- og energidirektorat. Hun har master fornybar energi fra NMBU og er etterutdannet prosjekt- og prosessleder fra Emergence School of Leadership.

Flere foredragsholdere på vei

Vi holder på å ferdigstille programmet til Driva 2020, og oppdaterer med flere inspirerende foredragsholdere så fort de er bekreftet.