Meny

Hele Stavangers befolkning får redusert klimaavtrykk under Driva

Tilbake

I løpet av de 14 timene Driva varer vil Stavanger slippe ut omkring 532 tonn CO2. Dette klimafotavtrykket har vi valgt å kompensere. Nysnø vil vise at det nytter å ta gode valg for klimaet i stor og liten skala.

I 2018 stemte Stavanger bystyre for 80 prosent kutt i byens klimagassutslipp innen 2030. For å støtte denne ambisiøse målsettingen, ønsker Nysnø å redusere karbonavtrykket tilsvarende hele Stavangers utslipp mens arrangementet pågår. I praksis betyr dette at 532 tonn CO2 vil reduseres gjennom å investere i FN-godkjente og Gold Standard-sertifiserte prosjekter innen fornybar energi.

I samarbeid med organisasjonen CHOOOSE, som tilrettelegger for prosjektene, vil Nysnø over en tidsperiode på 14 timer kompensere for karbonavtrykket til hele Stavangers befolkning på anslagsvis 130 100 mennesker. Klimaeffekten tilsvarer mer enn 9900 færre flyvninger mellom Oslo og Stavanger.

Driva klimainvesteringsmøte er et av tiltakene Nysnø gjør for å styrke økosystemet for klimainvesteringer og spre kunnskap. Å utvikle et større nettverk innen klimainvesteringer vil gi bedre arbeidsforhold for vår hovedoppgave, som er å investere i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte.

– Våre investeringer skal hjelpe ny, klimavennlig teknologi å komme raskere på markedet. Nysnø ønsker også å bidra til å spre kunnskap for at flest mulig tar i bruk tilgjengelig teknologi. Alle må bidra for at Norge skal nå målet om bli et nullutslippssamfunn, sier Frances Eaton, juridisk og compliance direktør i Nysnø.

Klimainvesteringsmøtet er utsolgt

Det har vært en stor interesse for å delta på Driva. Arrangementet ble utsolgt flere uker i forkant. På Driva vil investorer, politikere, teknologer, akademikere og andre med bærekraftsdriv samles for å dele tanker og ideer om hvordan vi sammen kan skape et nullutslippssamfunn.

Til Driva kommer blant andre:

  • Professor EmeritusVáclav Smil fra Universitetet i Manitoba. Gjennom flere tiår har Václav undersøkt de underliggende driverne bak klimaendringene, og ble i 2010 ble utpekt av Foreign Policy som en av verdens 100 ledende tenkere.
  • Strategidirektør i Ørsted, Jakob Askou Bøss, som har vært dypt involvert i selskapets transformeringsprosess fra å være en fossil tungvekter til å bli en global leder innen grønn energi.
  • Forfatter Maja Lunde som står bak «Bienes historie» og «Blå», de to første bøkene i en miljøkvartett. Gjennom sitt litterære arbeid har Lunde aktualisert klimautfordringene for et større publikum og skapt en offentlig debatt rundt konsekvensene av klimaendringene.
  • Fysiker og programleder, Andreas Wahl, skal lede Norges første klimagameshow på Driva. Andreas vil teste klimakunnskapene til tre deltakere med ulik fagbakgrunn, og om de har kontroll på hvilke tiltak som gir best klimaeffekt.