ENG

Meny

Alt om Driva - Klimainvesteringsmøtet 2019

Spill av alle opptak fra Driva Klimainvesteringsmøtet 28. mai eller klikk på videolenken under hver foredragsholder i programmet på denne siden. Presentasjoner fra dagen kan lastes ned som PDF nederst på denne siden. Les mer om foredragsholderne, bærekraft og klimaavtrykket til #Driva19.

 

God stemning, inspirerende foredragsholdere og fullt hus på #Driva19

Fullt-hus-Driva19

Fullt hus på #Driva19

Les mer

vaclav-smil

Tankevekkende innlegg fra Václav Smil

Les mer

Driva-mingling-kaffe3_ute

Engasjerende samtaler i pausene

Les mer

KarenObrien

Karen O´Brien engasjerte publikum

Les mer

Maja-lunde

Frances Eaton (t.h.) i bokprat med Maja Lunde

Les mer

Klimagameshow2

Eli Kari Gjengedal, Jan Erik Sønneland og Kelly Moulton (not pictured) deltok i Driva Klimagameshow

Les mer

Klimagameshow1

Jan Erik Sønneland vinner og gratuleres av spillvert Andreas Wahl og Siri Kalvig

Les mer

Terrassefest_klimaspillet

Alle fikk prøve Klimagameshowet på Terrassefesten etter Driva Klimainvesteringsmøtet

Les mer

Driva-mingling-kaffe2_ute

Deltakerne nøt stemningen på Tou og #Driva19

Les mer

Terrassefest_mingling2

God stemning og anledning til å diskutere dagens foredrag på Terrassefesten

Les mer

beyond-burger-til-alle

Digg veggismat og Beyond Burger på grillen servert av Øystein Lunde Ohna og Fortou

Les mer

Terrassefest_mingling1

Mingling

Samtalen fortsatte med stor engasjement på Terrassefesten

Les mer

Energy is the only universal currency

09.00 – 10.40

Driva åpnet av ordføreren i Stavanger

Fra oljehovedstad til energihovedstad – Christine Sagen Helgø
Stavanger har satt ambisiøse klimamål; 80 % klimagasskutt innen 2030. Regionen har sterk teknisk kompetanse og konkurransekraft – og historie for omstilling. Hvordan skal vi mobilisere disse fordelene i vår fremtid som energihovedstad? Christine Sagen Helgø åpner Driva – klimamøtet 2019 med sin visjon for fremtidens Stavanger. Video

Investeringsklima i endring – hva kan vi lære av historiske energiskift? – Václav Smil

Menneskets utvikling har alltid vært drevet av energi. Fra å dyrke planter i solen, utnytte vindkraft til transport og varme oss ved bålet til dagens avhengighet av fossile energikilder. Er veksten i sol- og vindenergi et tegn på at sirkelen nå er sluttet? Hvordan kan vi øke den globale levestandarden uten å ødelegge vårt eget og klodens livsgrunnlag? Hva er fremtiden for menneskets energiløsninger? Vaclav Smil har gjennom flere tiår forsket på de underliggende driverne bak klimaendringene og deler sin kunnskap med oss. Video

Hjernen og nervesystemet i den nye energiinfrastrukturen - Knut H.H. Johansen, Erik Fossum Færevang

Fremtidens fullelektrifiserte samfunn med lokal fornybar, ikke-regulerbar strømproduksjon stiller nye krav til forbrukere og strømleverandører. AI-analyser, automatisert overvåkning og droner gir et smart elnett, men kan teknologien også bidra til smartere forbruk hos sluttkunde? Klarer vi å samle, koble og vise relevante data slik at biologiske og elektroniske beslutningstakere spiller på lag for effektiv energiutnyttelse? Video av Knut og video av Erik

Desentralisert og karbonfritt - en disruptiv mal for fremtidens energi

Fornybar energi gir en desentralisering av strømforsyningen der energien produseres og lagres tett på brukeren. Har styrkeforholdet mellom de etablerte kraftaktørene og forbrukerne beveget seg i samme retning? Speiler energiutviklingen IT-bransjens reise fra tungt maskineri til effektive personlige innretninger? Andreas Thorsheim deler en utfordrers syn på energimarkedet. Video

Klimaprofitør – skjellsord eller hedersmerke?

11.10 – 14.15
Lunsj 12.10 – 13.00

En global utfordring, en global løsning: trender i global klimafinans – Kristina Alnes

Gjennom den globale pengeflyten kan vi spore investorenes klimaoppvåkning. Gradvis allokeres større midler for å akselerere det grønne skiftet samtidig som det stilles krav til avkastning. Hvilke produkter, geografier og løsninger er mest attraktive fra globale klimainvestorer? Hvordan kan investeringer bidra til bedre klima? Og hvordan tiltrekker vi flere klimainvestorer? Kristian Alnes gir oss et globalt overblikk. Video

Bærekraftig kapitalisme – hvordan virker det? – Esther Gilmore

Å bruke verdens største utfordring – klimaendringen – til å skape bærekraftige og lønnsomme investeringsstrategier. For å anse et selskap som bærekraftig krever Generation at det må levere langsiktig avkastning samtidig som virksomheten fremmer et velstående, rettferdig, sunt og trygt samfunn med lave klimagassutslipp. Hvordan kan investor tjene penger og samtidig forbedre det globale klimaet? Esther Gilmore deler Generation Investment Management sine erfaringer fra 14 år som globale bærekraftige investorer. Video

Ørsted: En investors grønne drøm - Jakob Askou Bøss

Ørsteds reise fra å være et fossilt energiselskap til en ren energileverandør har skjedd mens selskapet har vært børsnotert. Selskapet ble notert i juni 2016 og endret navn til Ørsted i november 2017 etter å ha solgt sin olje- og gassvirksomhet. Aksjen har vært en lønnsom klimainvestering og har etter dette gitt over 45% avkastning sammenlignet med den danske børsens omkring 7%. Hvordan tar man steget fra en sikker, utprøvd forretningsmodell til å virkeliggjøre en bærekraftig visjon? Jakob Askou Bøss deler Ørsteds erfaringer og perspektiver som kan være nyttige for andre investorer. Video

Godt gjort er bedre enn godt sagt

14.45 – 16.00

Investering som klimatiltak: å endre perspektiv – Karen O’Brien

Kan vi snu global oppvarming? Kan vi snu klimarisikoer til klimamuligheter? Begge deler er mulig, bare vi endrer perspektiv. Karen O’Brien trekker på sin utstrakte erfaring som forsker for å vise oss hvordan et lite perspektivskift kan avdekke nye investeringsmuligheter og hvordan vi kan styrke vår evne til klimatiltak ved å utfordre våre indre etablerte sannheter. Ved å bruke Drawdown-prosjektet som eksempel vil hun fremheve hvordan prosjektets 100 eksisterende og gryende løsninger for å holde karbon i biosfæren kan være et kraftfullt rammeverk for klimainvestorer til å skape og måle grønn endring. Video

Menneskets klimahistorie – vår hverdag skaper vår morgendag – Maja Lunde

Vannmangel, insektdød, menneskets oppfinnsomhet og overlevelsesdriv. Med utgangspunkt i noen av dagens store klimautfordringer viser Maja Lundes bøker livet til vanlige mennesker i en utfordrende fremtid vi er i ferd med å skape. Samtidig opplever vi at mennesket har i seg det som skal til for å unngå denne fremtiden: kjærlighet til livet, naturen og mennesker rundt seg, oppfinnsomhet, vilje, driv og ikke minst evne til samarbeid. Hvordan blir disse fremtidsfortellingene til? Hva er prosessen fra dyp research på spesifikke miljøutfordringer til å befolke en hel planet over et tidsspenn på flere århundrer? Hvordan kan Norge bidra best mulig til å løse globale klimautfordringer? Har bokskrivingen gitt grunn til håp eller fortvilelse, og hva er reaksjonen fra leserne? Kan skjønnlitteraturen være utløsende for klimainvesteringer? Video

Driva klima-gameshow – Andreas Wahl

Vi satser hardt på ny teknologi for å stoppe klimaendringene. Samtidig finnes det allerede løsninger som kan reversere global oppvarming, men hvilke tiltak er de beste? Få med deg live Norgespremiere på Driva klima-gameshow ledet av Andreas Wahl, der tre deltakere avslører hvem som har best klimateft. Video

Last ned presentasjoner

  • Václav Smil, Distinguished Professor Emeritus (PDF not available)
  • Knut H. H. Johansen, Founder and CEO, eSmart Systems PDF
  • Erik Fossum Færevaag, Founder, Disruptive Technologies PDF
  • Andreas Thorsheim, Founder and CEO, Otovo PDF
  • Kristina Alnes, Senior Advisor, Climate Finance at CICERO – Centre for International Climate Research, PDF
  • Esther Gilmore, Partner and Head of Client Team at Generation Investment Management (PDF)
  • Jakob Askou Bøss, Senior Vice President of Corporate Strategy & Stakeholder Relations at Ørsted PDF
  • Karen O’Brien, Professor at UiO, Co-founder and Chief Research Officer at cCHANGE PDF

Om bærekraft og klimaavtrykk på #Driva19

Nysnø har arrangert Driva – Klimainvesteringsmøtet med et mål om å vise at konferanser kan gjennomføres med lavest mulig klimaavtrykk. Les mer om tiltakene for Driva – bærekraft og klimaavtrykk.