Meny

PM: Norsk teknologiselskap henter 50 millioner til videre industrialisering

Tilbake

Stavanger/Oslo 12.11.2020 - HIPtec - et norsk teknologiselskap som produserer avanserte metallkomponenter med redusert energibruk og klimagassutslipp, henter 50 millioner kroner fra Scatec AS, Nysnø Klimainvesteringer AS og Roht Invest AS.

Etterspørselen etter avanserte metallkomponenter er økende. Stadig flere kunder stiller krav om bærekraftige løsninger og komponentene må derfor være lettere og sterkere samtidig som de er fremstilt på en kostnadseffektiv måte og med et lavt CO2-avtrykk. HIPtec har utviklet en teknologi som gjør jobben og skal nå etablere den første produksjonslinjen i industriell skala for videre produktkvalifisering i samarbeid med strategiske kunder.

– HIPtec har utviklet en innovativ produksjonsteknologi som er både kostnadseffektiv og miljøvennlig. Det industrielle potensialet er betydelig, sier John Andersen jr., CEO i Scatec og styreleder i HIPtec.

– Vi er meget fornøyde med at Nysnø Klimainvesteringer og Roht Invest har valgt å investere i HIPtec sammen med oss i Scatec. Deres kapitalbidrag og kompetanse vil styrke HIPtec i det videre arbeidet med industrialisering, sier Andersen.

Avanserte komponenter med mindre klimautslipp

HIPtec fremstiller avanserte metallkomponenter av høy kvalitet med et lavt CO2-avtrykk. Typiske komponenter har kompleks geometri og er satt sammen av ulike materialer. HIPtec har så langt inngått avtaler om produktkvalifisering og videre industrialisering med kunder innenfor maritim sektor, olje og gass, kraftproduksjon og medisinsk utstyr.

Et kjerneelement i HIPtec sin produksjonsteknologi er bruken av Hot Isostatic Pressing (HIP). HIP kombinerer høyt trykk med høy temperatur for å sammenføye metaller til komplekse komponenter. Sammenlignet med tradisjonelle produksjonsmetoder er kostnadene lavere – og materialforbruk, energiforbruk og klimagassutslipp er betydelige redusert.

– HIPtec har det Nysnø ser etter for å investere: stort markedspotensial, langsiktig høy lønnsomhet, reduserte klimagassutslipp og positive ringvirkninger med et industrielt potensial, sier John Egil Johannessen, investeringsansvarlig i Nysnø Klimainvesteringer.

Industrielt potensial tiltrekker sterk investorinteresse

HIPtec henter nå 50 millioner kroner i ny vekstkapital fra Scatec AS, Nysnø Klimainvestering AS og Roht Invest AS. I tillegg har HIPtec for den forestående pilotfasen mottatt støtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Etter etablering av den første produksjonslinjen er det HIPtec sitt mål å skalere videre til en kapasitet på over 600 tonn kvalitetskomponenter.

– HIPtec har en proprietær, kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjonsteknologi med potensial for å utvikle mange interessante markedsnisjer innenfor et stort tilgjengelig marked. Vi ser frem til å delta i arbeidet med industrialisering av selskapets teknologi, sier Jørn Aage Johansen i Roht Invest AS.

Kontaktperson Nysnø: John Egil Johannessen, investeringsansvarlig
john.egil.johannessen@nysnoinvest.no tlf. +47 934 17 682