Meny

PM: Nysnø satser på venturefond for teknologi og bærekraft

Tilbake

Stavanger 2.6.2020 – Alliance Venture er en ledende investor med lang erfaring fra investeringer i fremtidsrettede teknologier og digitalisering. Delta er navnet på det fjerde fondet som har hentet 600 millioner kroner. Fondet skal investere i selskaper med digitale løsninger for økt bærekraft og grønn omstilling.

Koronakrisen er krevende for alle, samtidig som den på rekordtid har drevet frem økt bruk av digitale verktøy for samarbeid, informasjonsdeling og beslutningstaking. Digitalisering må også utnyttes for å nå globale bærekraftsmål – som bedre ressursutnyttelse, sirkulære forretningsmodeller, grønn energiomstilling og bærekraftige valg i hverdagen.

– Når vi bærekraftsmålene klarer vi også klimamålene – FNs klimapanel er tydelig på at dette henger uløselig sammen. Det må investeres 50 – 70 000 milliarder kroner årlig for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og nå mobiliseres deler av denne nødvendige kapitalen hvor forvaltere som Alliance vil spille en nøkkelrolle, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer.

Det nye fondet Alliance Venture Delta vil investere i selskaper som bidrar til bærekraftsmålene gjennom digitale løsninger og forretningsmodeller. Fokuset vil være på nordiske teknologiselskap i venturefasen, og styrker kapitaltilgangen for internasjonal vekst.

– Vi vil se etter talentfulle team som jobber med teknologier innen fornybar energi, akvakultur, helse, maritim sektor og finans. Fondet vil investere der vi ser et positivt bidrag til ett eller flere av bærekraftsmålene, sier Johan Gjesdahl, partner i Alliance Ventures.

– Teamet i Alliance er erfarne og påkoblet sterke nettverk internasjonalt. Alliance Venture Delta vil bidra med solid kompetanse for vekstselskaper mot skalering, og skape verdi gjennom nøye seleksjon og tett oppfølgning, sier Lars Hvam, investeringsansvarlig i Nysnø Klimainvesteringer.

Nysnø Klimainvesteringer vil investere om lag 120 millioner kroner og blir en av de største investorene i fondet sammen med blant annet European Investment Fund (EIF), svenske Saminvest og KLP. Fondsinvesteringen styrker tidligfasemiljøene med venturekapital som har bærekraft som investeringsstrategi.

Om Nysnø Klimainvesteringer
Nysnø Klimainvesteringer AS er et statlig investeringsselskap i Stavanger, etablert i 2017 og eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Nysnø Klimainvesteringer investerer i teknologier gjennom selskap og fond som bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Om Alliance Venture
Alliance Venture ble opprettet i 2001 og er en teknologirettet venturekapitalforvalter med nordisk fokus. Alliance Venture har kontorer i Oslo, Stockholm og tilknytning til Silicon Valley i USA. For mer informasjon se www.allianceventure.com