Meny

PM: Nysnø investerer i unik, norsk materialteknologi for batterier

Tilbake

Stavanger 11.1.2021 - Cenate AS er et norsk selskap som produserer avanserte nanopartikler av silisium. Disse brukes til å øke energitettheten i litium-ionebatterier samtidig som kostnadene synker. Med billigere og mer effektive batterier i elektriske kjøretøy bidrar teknologien til økt elektrifisering globalt.

– Denne investeringsrunden gjør det mulig for Cenate å optimalisere og kvalifisere våre nye produkter og samtidig oppskalere og kvalifisere produksjonsprosessen for masseproduksjon. Vi får muligheten til å ta et stort steg nærmere kommersialisering i samarbeid med noen av verdens ledende batteri- og anodeprodusenter, sier Erik Sauar, administrerende direktør i Cenate.

Transportsektoren har stått for høyest utslippsvekst de siste tiårene og utgjør i dag nesten en fjerdedel av verdens CO2-utslipp. Elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene – med billigere, mer effektive og bærekraftige batterier som en sentral brikke. Norske Cenate utvikler og produserer avanserte silisiumpartikler som kan benyttes i anodematerialet i dagens batterier. Silisium kan teoretisk lagre opptil 10 ganger mer litium enn konvensjonelle anodematerialer. Effekten er lavere kostnader, bedre ytelse fra batteriet og økt energitetthet.

Mer effektive batterier
– Batterietterspørselen øker, og det trengs teknologiske fremskritt for å styrke både ytelsen og bærekraften til batterier. Cenate har utviklet en helt ny type silisiumbaserte nanopartikler for anoden i disse batteriene og dessuten en unik produksjonsteknologi for å lage dem, sier Jean-Baptiste Curien, investeringsansvarlig i Nysnø Klimainvesteringer.

– Teamet og teknologien i Cenate er et resultat av tiår med forskning og utvikling i et av verdens ledende miljøer for materialteknologi basert i Norge, avslutter Curien i Nysnø Klimainvesteringer.

Interesse fra verdensledende batteriprodusenter
Gjennom kapitalinnhentingen vil Cenate fortsette kvalifiseringsløpet for nanopartiklene av silisium og oppskalere produksjonsprosessen slik at den blir klar for en senere investering i kommersiell masseproduksjon.

Nysnø Klimainvesteringer investerer sammen med materialprodusenten Elkem, Must Invest og Bonheur i en runde på om lag 42 millioner kroner. I tillegg mottar Cenate støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge som bringer den totale kapitalinnhentingen til nærmere 75 millioner kroner.

Kontaktpersoner
Erik Sauar, administrerende direktør i Cenate
es@cenate.com +47 91 55 79 68

Jean-Baptiste Curien, Investeringsansvarlig i Nysnø
jbc@nysnoinvest.no +47 95 01 68 62

Om Nysnø Klimainvesteringer
Nysnø Klimainvesteringer AS (Nysnø) er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp. Gjennom en forvaltningskapital på 2,4 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi. Nysnø har hovedkontor i Stavanger og eies av Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon se www.nysnoinvest.no

Om CENATE AS
CENATE AS er et norsk selskap som utvikler nanopartikler av silisium for den globale litium-ion industrien. Selskapet har et pilotanlegg i Askim, og samarbeider tett med SINTEF, IFE, Universitetet i Münster og noen av verdens ledende batteri- og anodeprodusenter. Selskapet ble grunnlagt av Josef og Werner Filtvedt fra utstyrsleverandøren Dynatec sammen med Erik Sauar, en industriveteran fra den globale solcelleindustrien, og Martin Kirkengen, tidligere avdelingsleder for batterier ved IFE Institutt for Energiteknologi.