Meny

PM: Nysnø investerer i Greenbird sine løsninger for smartere kraftnett globalt

Tilbake

Stavanger 29.9.2020 – Nysnø investerer i Greenbird, et norsk IT-selskap som gjør fleksible kraftnett mulig. Med deres tjeneste Utilihive tilbys energiselskaper en skalerbar plattform for dataintegrasjon. Serie-B runden på over 5 millioner euro vil akselerere produktutviklingen for å møte økt interesse globalt.

Mens verden etterspør stadig mer ren strøm, må energiselskaper løse utfordringer fra økt fornybar kraftproduksjon og økt effektbehov hos kundene. Greenbird har utviklet en digital løsning for at nettselskaper effektivt skal kunne bruke data fra etablerte og nye målepunkter, som smarte strømmålere (AMS).

– Våre kunder er globale energiselskaper som bruker Utilihive for å håndtere data fra over 50 millioner målepunkter. På denne måten kan de drifte kraftnettet mer effektivt og med større fleksibilitet. Nå er vi klare til å bygge selskapet videre og nå ut i flere globale markeder, sier Thorsten Heller, administrerende direktør i Greenbird.

Datadrevet innovasjon

Selv om mengden og kildene til data vokser kraftig, er energiselskapenes tilgang til strukturerte data ofte en flaksehals for innovasjon og nye forretningsmodeller. Greenbird sin løsning gjør det mulig å effektivt hente inn, analysere og bruke en stadig økende mengde data. Slike verktøy er sentrale for å gjøre kraftsystemene mer digitale, fleksible og distribuerte.

– Fremtidens energisystemer trenger et smartere, sikrere og mer fleksibelt kraftnett. Denne datadrevne revolusjonen skjer nå. Energiselskaper er allerede i gang for å tilpasse seg gjennom nye forretningsmodeller, men må bruke mye tid på å samle og strukturere data. Greenbird løser dette med sin innovative integrasjonsplattform Utilihive, slik at nettselskaper bruker langt mindre tid fra datainnhenting til verdiskapning, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø Klimainvesteringer.

Ny vekstkapital

Kontaktperson Nysnø: Eivind Olsen, Investeringsdirektør – e-post: eivind.olsen@nysnoinvest.no tlf. +47 906 55 215
Kontaktperson Greenbird
: Thorsten Heller, CEO – thorsten.heller@greenbird.com  tlf. +47 980 01 822

Om Nysnø Klimainvesteringer (Nysnø)
Nysnø er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp. Med en forvaltningskapital på 1,7 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi. Nysnø har hovedkontor i Stavanger og eies av Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon se www.nysnoinvest.no

Om Greenbird
Greenbird er en ledende teknologileverandør for dataintegrasjon til nettselskaper og industriell IoT. Selskapet leverer Utilihive som er en skybasert tjeneste for nettselskapet som samler inn og håndterer store datamengder fra automatiske strømmålere som bidrar til mer effektiv energibruk og renere energisystemer. Greenbird ble etablert i 2010 og har hovedkontor i Oslo. De har kunder i Taiwan, Midtøsten, Tyskland og Norden. For mer informasjon se www.greenbird.com