Meny

Nysnø på Arendalsuka 2019

Tilbake

Hva skal til for å lykkes med omstillingen til nullutslippssamfunnet? Nysnø deltar på flere arrangementer under Arendalsuka 12. - 15. august. Bli med og debatter!

 

Nysnø er tilstede hele uken. Under er mer informasjon om debattene vi skal delta på:

Tirsdag 13/8 kl. 08:00 – 09:45
FRA OLJE- OG GASSNASJONEN TIL ENERGILANDET

Arrangør: Næringsforeningen Stavanger-regionen, Norwegian Energy Solutions, Nysnø Klimainvesteringer, Greater Stavanger, Universitetet i Stavanger
Medvirkende fra Nysnø: Siri Kalvig, administrerende direktør

Om arrangementet: 
Olje- og gassindustrien er kanskje først og fremst et teknologieventyr. Spørsmålet er hvordan 50 år med høy kompetanse og mye erfaring kan brukes inn mot andre forretningsområder innen energi og til å redusere utslipp! Hør hvordan aktører som Equinor og Shell (i Norwegian Energy Solutions)bidrar til at Norge skal ta skrittet fra å være en olje- og gassnasjon til å bli en bredt anlagt energinasjon. Nysnø bidrar ved å investere i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Det gir grobunn for ny klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling.

Les mer

 

Tirsdag 13/8 kl. 10:00 – 11:00
TEKNOLOGIOPTIMISME VS TØFFE VALG

Arrangør: Bjerknessenteret for klimaforskning, Arctic Frontiers
Medvirkende fra Nysnø: Siri Kalvig, administrerende direktør

Om arrangementet: 
Innen ti år må klimatiltak være iverksatt om vi skal nå målene i Parisavtalen. Er det nok med solceller, karbonfangst og elbiler? Kan vi klare å redusere utslipp uten at økonomien stagnerer, eller er det slik at vekst har grenser? Råder det en teknologioptimisme som gjør at vi slipper å ta de tøffe valgene? Dagens klimastreikende 16-åringer skal stemme for første gang i 2021. Ser vi en ny skillelinje i norsk politikk?

Les mer

 

Tirsdag 13/8 kl. 10:30 – 11:45
FRA BRUNT TIL GRØNT – KLIMARISIKO I NORSKE SELSKAPER

Arrangør: Cicero Senter for Klimaforskning
Medvirkende fra Nysnø: Frances Eaton, juridisk og compliance direktør

Om arrangementet: 
For å lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn må alle sektorer bidra og det vil kreves store investeringer i årene fremover. Hvordan kan «brune» selskaper innen sektorer med høye utslipp slik som luftfart, shipping og tungindustri være en del av den grønne omstillingen?

Klimarisiko har kommet på dagsorden i finanssektoren de siste årene, men det er ikke nødvendigvis så enkelt for investorer å analysere bærekraften i investeringene sine.  Hvordan kan klimarisiko håndteres i praksis? Hva ser investorer etter nå? Hva skjer internasjonalt på dette feltet som kan påvirke oss i Norge?

Les mer

 

Tirsdag 13/8 2019 14:00 – 15:00
ENDRET KLIMA FOR NYE ENERGILØSNINGER

Arrangør: Equinor
Medvirkende fra Nysnø: Siri Kalvig, administrerende direktør

Om arrangementet: 
Verdens energibehov øker og det krever nye energiløsninger. Equinor er i utvikling fra et fokusert olje- og gasselskap til et bredt energiselskap. Selskapets ambisjon er å bli en global havvindsaktør. Hva skal til for at Equinor lykkes? Hvor viktig er markedet Norge? Hvordan ser konkurransen ut internasjonalt? Hva driver teknologiutviklingen? Samtidig ser vi reaksjoner og motreaksjoner på energi- og klimapolitikken, både her hjemme og ute i Europa. Bli med å debatter et endret klima for nye energiløsninger.

Les mer

 

Onsdag 14/8 2019 08:30 – 09:30
DETTE KAN VI LEVE AV I FRAMTIDA – NYE ARBEIDSPLASSER I NYE VERDIKJEDER

Arrangør: NHO
Medvirkende fra Nysnø: Siri Kalvig, administrerende direktør

Om arrangementet: På dette arrangementet lanseres en SINTEF-rapport som presenterer et knippe “nye verdikjeder” som ikke finnes i dag, men som kanskje vil prege fremtidens næringsliv i Norge. Ingen kan vite sikkert – fremtiden vil vise hva som forblir en ide eller drøm – og hva som blir virkelighet.

Et politikerpanel og et ekspertpanel vil kommentere de nye verdikjedene, og diskutere hvordan de kan bli virkelighet.

Les mer