Meny

Nysnø investerer i teknologiselskapet Disruptive Technologies

Tilbake

Disruptive Technologies utvikler små sensorer på størrelsen med et frimerke. Sensorene har 15 års batteritid og utallige bruksområder som kan bidra til å redusere klimagassutslipp.

Disruptive Technologies produserer trådløse sensorer og har laget en løsning som er enkel, robust, skalerbar og sikker. Sensorene innhenter data kontinuerlig, og leverer innsikt til det analyseverktøyet brukeren ønsker. Det er stort globalt potensial for sensorløsningene blant annet innenfor eiendom, energi og helse, og selskapet har stor pågang fra kunder og samarbeidspartnere.

– Teknologien er spesielt interessant for Nysnø fordi den har anvendelsesområder innen energieffektivisering, ressursutnyttelse og utvikling av infrastruktur for fremtidens energisystemer, som igjen bidrar til reduserte klimagassutslipp.  Disruptive Technologies sin sensorteknologi gir bred tilgang til relevante og pålitelige data, som gir kundene et godt beslutningsgrunnlag. Anvendelsesområdene er utallige, sier Eivind Egeland Olsen, Investeringsdirektør i Nysnø Klimainvesteringer.

Sensorene har innebygd prosessering, radiokommunikasjon og et batteri med en varighet på opptil 15 år. Løsningen bidrar til bedre effektivitet, økt bærekraft og velferd. I dag har Disruptive distribuert over 30 700 sensorer og brukere mottar over 3 millioner datapunkter daglig.

– Bærekraft og en grønn profil er en grunnverdi i kulturen vår. Vi jobber mot en smartere, bedre verden, der vi kan hjelpe organisasjoner med å ta kloke valg basert på sikker data, og dermed redusere forbruket sitt drastisk, effektivisere, og øke velferden. Vi er svært stolte av å kunne samarbeide med Nysnø, sier Erik Fossum Færevaag, grunnlegger og adm.dir. i Disruptive Technologies.

Ledende organisasjoner innen eiendom, energi og helse bygger i dag sine smarte løsninger på Disruptive Technologies sin sensorteknologi:

  • Verden har en stor utfordring med energieffektivisering av næringsareal og det er stort potensial for smarte måter å redusere forbruket. Et ledende globalt eiendomsfirma sikrer at leietakere har et komfortabelt inneklima ved hjelp av sensorene til kontinuerlig overvåkning av temperatur og opplever samtidig betydelige reduksjoner i energiforbruk.
  • Kampen mot matsvinn og bevaring av ferske matvarer er viktig for dagligvarebutikker. En av de største dagligvarekjedene i Europa venter å oppnå betydelige besparelser ved hjelp av sensorer som beskytter temperaturfølsom mat. Mindre mat kastes og kostnader reduseres drastisk når sensorene brukes effektivt i kampen mot matsvinn.
  • En stor økning i verdens energiforbruk resulterer i flere kritiske feil i strømnettet, som for eksempel brann og strømbrudd. Nettselskap med ansvar for å utvikle, eie og drive strømnettet bruker sensorene til å oppdage og forebygge kritiske feil på sine transformatorstasjoner. Det sikrer et mer stabilt strømnett.

Disruptive Technologies opplever økt etterspørsel og er klar videre internasjonal ekspansjon. Nysnø er en av flere investorer i emisjonen som er forventet på 85 millioner kroner.

 


Disruptive Technologies ble etablert i 2013 og har 50 ansatte på kontorer i Bergen, Oslo, Trondheim, Volda, London, Paris og München. Selskapets hovedkontor er på Kokstad i Bergen. Største aksjonærer er Frøysli, Ubon Partners, Firda, Ferd, TD Veen, Norselab og Nysnø.

 

Nysnø Klimainvesteringer AS ble etablert i desember 2017 av Nærings- og fiskeridepartementet. Det statlige investeringsselskapet gjør kommersielle investeringer i teknologier og selskaper som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp. Selskapets mandat er beskrevet i statsbudsjettet for 2018. Nysnø har kontor i Stavanger og startet driften i juni 2018.