Meny

Nysnø investerer i solenergiselskapet Otovo

Tilbake

Nysnø Klimainvesteringer, investerer i det norske solcelleselskapet Otovo i en investeringsrunde som skal finansiere utrulling i Europa.

Otovo gir forbrukere skreddersydde online tilbud for takmonterte solcellepaneler. Samtidig er plattformen en markedsplass for hundrevis av installatører som gir automatiserte tilbud på monteringsoppdragene.

  • Otovo har skapt en unik online plattform som selger solcellepaneler, tilrettelegger installasjoner og sammenligninger priser fra mange lokale installatører. Plattformen effektiviserer storskala utrulling av private solcelleanlegg, og den planlagte utvidelsen i Europa vil akselerere skiftet til mer distribuert solenergi og bærekraftig økonomi, sier Eivind Egeland Olsen, Investeringsdirektør i Nysnø.

Otovo er et norsk solstrømselskap med en plattform for salg og installasjon av distribuert energi. Selskapet har kontorer i Oslo og Stockholm. Nysnø er en av flere nye investorer i emisjonen på MNOK 100 for å sikre ekspansjon i Europa.

  • Vi er veldig fornøyd med å ha sikret solide langsiktige investorer for å finansiere ekspansjonen i Europa. Vi mener vårt system har klare fordeler sammenlignet med andre metoder for å selge og installere små enheter for produksjon av fornybar energi. Nå skal vi bruke det vi har lært i de tøffe norske og svenske markedene for å gå inn i mer solrike deler av Europa. Lenger sør er det også høyere strømpriser, sier Andreas Thorsheim, adm.dir. i Otovo.
  • Vi tror at solcellepaneler i private hjem vil være en raskt voksende del av energimiksen framover. Investeringen i Otovo markerer starten på det som skal bli en portefølje av langsiktige investeringer i teknologier og virksomheter som bidrar til å redusere klimagassutslipp. Vi tror Otovo er posisjonert for å skape positive ringvirkninger og akselerere det grønne skiftet når de beveger seg lenger sør i Europa, sier Siri Kalvig, adm.dir. i Nysnø.

Om Nysnø

Nysnø Klimainvesteringer (Fornybar AS) ble etablert i desember 2017 av Nærings- og fiskeridepartementet. Det statlige investeringsselskapet er etablert som et aksjeselskap som skal opptre kommersielt og investere i teknologier som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp. Selskapets mandat er beskrevet i statsbudsjettet for 2018. Nysnø har kontor i Stavanger og startet driften i juni 2018.

Om Otovo

Bilderesultat for otovo logo

Otovo ble etablert i 2016 av grundere med bakgrunn fra software-, salgs- og fornybar energi-bransjen. Teknologiselskapet har så langt reist MNOK 200 i kapital og har 30 ansatte. Selskapet forventes å nå en markedsandel på 50-60% i Norge og 10% i Sverige i fjerde kvartal 2018.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med: Eivind Egeland Olsen, CIO (eivind@nysnoinvest.no, +47 906 55 215), Siri M. Kalvig, CEO (siri@nysnoinvest.no,  +47 916 04 181)