ENG

Meny

Varsling

Nysnø Klimainvesteringer (Nysnø) ønsker å fremme en kultur preget av åpenhet, og som legger vekt på å forhindre tjenesteforsømmelse, uetiske eller andre kritikkverdige forhold internt i virksomheten eller i Nysnø sin portefølje. Retten til å varsle er en forutsetning for et trygt og åpent arbeidsmiljø i Nysnø og vi ønsker å legge til rette for et arbeidsmiljø der kritikkverdige forhold blir diskutert og løst gjennom dialog på en saklig og ryddig måte.

Intern varsling

Du bør varsle dersom du opplever eller observerer kritikkverdige forhold på jobben. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som innebærer:

 • Fare for liv og helse
 • Fare for klima eller miljø
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • Myndighetsbrudd
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Alle varsler som innrapporteres i god tro, vil bli undersøkt nærmere internt og skal alltid behandles av medarbeidere på et høyere stillingsnivå enn partene som er omtalt i varselet.

Ekstern varsling

Den eksterne varslingskanalen er et supplement til intern varsling som kan benyttes dersom saken er av en slik karakter at intern varsling er krevende eller utprøvd. Når du benytter deg av den eksterne varslingskanalen, har du mulighet til å varsle anonymt. Vi oppfordrer deg likevel til å oppgi din kontaktinformasjon. Vår erfaring er at personlig oppfølging sikrer en best mulig håndtering av varselet. Advokatfirma CMS Kluge vil vurdere alle varsler som kommer inn og bekrefte mottak av varslingen. Det vil videre bli foretatt en innledende vurdering av varselet og utarbeidet en rapport som oversendes rett person i Nysnø. Et varsel bør inneholde konkret og tydelig informasjon om det kritikkverdige forholdet. En saklig og presis beskrivelse er viktig ved både intern og ekstern varsling. Varselet bør beskrive:

 • Hva har skjedd?
 • Er det er lovbrudd eller brudd på virksomhetens skriftlige etiske retningslinjer?
 • Hvem er involvert?
 • Hvor skjedde det?
 • Hvor ble det oppdaget?
 • Når skjedde det?
 • Har det skjedd flere ganger?
 • Var det vitner til stedet?

Legg ved konkrete eksempler og bevis/dokumentasjon dersom det finnes.

For eksternt varsel, send en mail til
johan.krabbe-knudsen@cms-kluge.com