ENG

Meny

Retningslinjer for bærekraftig og ansvarlig virksomhet

Nysnø Klimainvesteringer AS (Nysnø) skal i hovedsak rette investeringsinnsatsen mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Målet med investeringsvirksomheten er å skape høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.
Formålet med retningslinjene er å beskrive Nysnø sin fremgangsmåte som sikrer at bærekraftig og ansvarlighet er en sentral del av investeringsprosessen, eierskapsutøvelse, forvaltning av likvid kapital og drift av virksomheten.

Les fullstendig retningslinje her:

/wp-content/uploads/2023/12/Retningslinjer-for-baerekraft-og-ansvarlig-virksomhet_14-12-2023.pdf