Meny

Kronikk: Vi trenger kapitalbroer til større markeder

Tilbake

Selv om Norge har flere konkurransefortrinn for å skape global grønn vekst, har vi en stor barriere – vårt bittelille hjemmemarked, skriver Siri Kalvig i Nysnø Klimainvesteringer i Finansavisen 4. mai 2020.

For å finne en vaksine mot koronaviruset, trengs innovasjon og samarbeid over landegrensene. For å finne en kur mot klimaproblemet, som angriper naturens lunger og økosystem, må vi også få til omfattende internasjonalt samarbeid.

Det er anslått at koronapandemien kan føre til cirka 5 prosents reduksjon i atmosfærens CO2-nivå i år på grunn av begrensninger på transport, reise og nedstengning av aktivitet. Det er ikke denne måten vi ønsker å reparere klimaet på. Vi må få til reduksjoner i klimagassutslipp og samtidig skape ny aktivitet og arbeidsplasser.

Nettopp derfor er det oppløftende at det internasjonale byrået for fornybar energi, IRENA, i sin ferske analyse slår fast at vi kan avkarbonisere energisystemet og med det stimulere verdensøkonomien, skape millioner av nye jobber og nå Paris-målene. Mer fornybar energi, energieffektivisering og elektrifisering er hovedpilarene for å få dette til.

Nysnø Klimainvesteringer er fellesskapets spesialiserte investeringsselskap for å løfte frem de selskapene som tar oss nærmere Paris-målene.

Vårt oppdrag er å gjøre lønnsomme investeringer i selskaper med teknologi og løsninger som bidrar til klimagassreduksjoner. Vi bruker aktivt norske særegenheter for å skape internasjonal konkurransekraft:

  • Store mengder ren vannkraft kan brukes til eksport og industriell produksjon av materialer og produkter verden etterspør.
  • En unik maritim kompetanse i gang med å utvikle utslippsfri sjøtransport, energi fra havvind og bærekraftig mat fra havet.
  • Et elektrifisert og digitalisert samfunn med verdensledende kunnskap og erfaring.
  • Naturgitte forutsetninger for produksjon av både blå og grønn hydrogen.
  • Kompetanse på karbonfangst og -lagring sammen med velegnet geologi for langtidslagring av karbon.

Ved å investere i og videreutvikle selskaper posisjonert innen disse konkurransefortrinnene får vi avkastning på kapitalen – samtidig som vi skaper større aktivitet, flere arbeidsplasser og bidrar til klimagasskutt.

Nysnø kan kun investere dersom andre private investorer vil gjøre det sammen med oss.

Nysnø investerer i selskaper som ikke er børsnoterte, ennå. I den unoterte finansverdenen kommer du ikke langt uten tillit og nettverk. Tillit til teamet i selskapene som skal gjennomføre de tunge løftene det er å bygge lønnsomme teknologiselskaper. Nettverk til kundene som skal kjøpe produktene, og nettverket til andre investorer som bidrar med kapital og kunnskap.

Nysnø kan kun investere dersom andre private investorer vil gjøre det sammen med oss. Vi eksisterer for å akselerere det grønne skiftet ved å mobilisere mer privat kapital i riktig retning. Investeringsfokus og kapital må flyttes over til klima for at vi sammen skal nå Paris-målene. På verdensbasis må det ifølge IRENA investeres cirka 130 tusen milliarder dollar for å endre bare energisektoren i tråd med Paris-målene.

Selv om Norge har flere konkurransefortrinn for å skape global grønn vekst, har vi en stor barriere – vårt bittelille hjemmemarked.

En løsning på dette er å bygge kapitalbroer over hinderet. Da skaper vi snarveier ut til større markeder. Vi bygger nettverk med store internasjonaliserte venturemiljøer som har evne til å løfte spennende norske selskaper ut i verden. Derfor jobber Nysnø aktivt med internasjonale investorer og internasjonale fondsmiljøer. Her er det et kjempestort potensial. I tillegg har vi et ekstra konkurransefortrinn jeg ikke nevnte i listen over. Takket være Oljefondet og en velfungerende stat, er Norge allerede kjent som en internasjonalt anerkjent kapitalforvalter. Denne tilliten er en global døråpner for å posisjonere det blå vannlandet til grønn internasjonal vekst.

Siri Kalvig

Adm. direktør i Nysnø Klimainvesteringer

 

Finansavisen: Vi trenger kapitalbroer til større markeder