ENG

Meny

image

Klimaeffekt metodikk

På vei mot en felles metode for beregning av fremtidig unngåtte klimagassutslipp