Meny

Globalt krafttak for nye energiinvesteringer

Tilbake

Stavanger/Trondheim 30.6.2020 – Nå opprettes et nytt samarbeid mellom investorer og kraftbransjen for å investere i et renere og smartere energisystem. Investeringsplattformen til den globale ventureinvestoren Energy Impact Partners får sterkt fotfeste i Norge, hvor klimainvestor Nysnø og kraftselskapet TrønderEnergi deltar sammen med partnere fra fire kontinenter. 

De 27 partnere representerer totale inntekter større enn Amazon, Google og Facebook samlet, og utgjør et sterkt nettverk for økt innovasjon og partnerskap på tvers av teknologier og selskaper. EIP åpner nå kontor i Oslo for å komme tettere på det norske markedet og partnere. Investeringsplattformen vil satse på teknologi for energi- og kraftsektoren som også løser klimakrisen.

– Å erstatte fossil energi med fornybar kraft er avgjørende for å redusere CO2-utslippene globalt. Norge har et unikt utgangspunkt, og selskaper kan bygge videre på et kraftsystem i verdensklasse for å posisjonere seg i nye globale markeder, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer, som også vil lede en egen internasjonal bærekraftskomité for investeringsplattformen.

– Nysnø ser frem til å delta i et unikt innovasjonsfelleskap med fremoverlente industrielle og finansielle partnere. EIP skaper samarbeid på tvers av porteføljeselskaper og  investornettverket som gir konkret verdi for selskapene og økt avkastning for investorene, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø Klimainvesteringer.

Globalt nettverk
Nysnø og TrønderEnergi deltar sammen med blant annet det tyske kraftselskapet EWE, det australske energiselskapet AGL, finske Fortum og bilutleieselskapet Enterprise. Investeringsplattformen har også med noen av de største kraftaktørene i USA som Xcel Energy og Southern Company, i tillegg til britiske National Grid.

– EIP og våre partnere ser etter industriell innovasjon i energimarkedene. Med ett av verdens reneste kraftnett og sterk innovasjon ser vi store muligheter i Norge for nye tjenester, forretningsmodeller og selskaper som kan øke takten for elektrifisering globalt, sier Mathias Dill, administrerende direktør i EIP Europe.

– Det skjer veldig mye spennende på klima- og teknologisiden i Europa og resten av verden. Mange aktører er langt fremme i skoen og det er viktig for oss å være tett på det som skjer, og lære av det. Vi i TrønderEnergi ønsker å være helt i front av utviklingen og raskt ta i bruk nye, smarte løsninger til beste for klimaet, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Om Nysnø Klimainvesteringer
Nysnø Klimainvesteringer AS (Nysnø) er et statlig investeringsselskap i Stavanger som eies av Nærings- og fiskeridepartementet. Nysnø Klimainvesteringer investerer i selskaper og fond som bidrar til reduserte klimagassutslipp. For mer informasjon se www.nysnoinvest.no

Om Energy Impact Partners
Energy Impact Partners (EIP) er en teknologifokusert ventureinvestor som investerer i selskaper innen elektrifisering, fornybar og distribuert kraftproduksjon, intelligente driftsløsninger, mobilitet, smarte hjem og byer, og cybersikkerhet. For mer informasjon se www.energyimpactpartners.com

Om TrønderEnergi
TrønderEnergi produserer energi fra vann og vind og bidra til et lønnsomt, effektivt og velfungerende fornybarsamfunn. TrønderEnergi eies av 18 kommuner i Trøndelag og KLP. For mer informasjon se www.tronderenergi.no