Meny

Statsbudsjettet 2019 sikrer handlingsrom i oppstartsfasen

Tilbake

Regjeringen har bevilget 400 millioner kr til Nysnø i statsbudsjettet for 2019. Det en dobling fra i fjor, og er en solid startkapital for å nå fondets langsiktige ambisjoner.

– 400 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019 sikrer oss handlingsrom i oppstartsfasen. Vi forventer at forvaltningskapitalen gradvis trappes opp. Da kan vi virkelig gjøre gode investeringer som bidrar til reduserte klimagassutslipp, skaper positive ringvirkninger i samfunnet og akselererer det grønne skiftet, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer.

Nysnø skal finne fram til selskapene med de smarteste løsningene på klimautfordringen. Investeringene skal skje gradvis, og sammen med private investorer. Norske myndigheter har forpliktet å kutte klimagassutslippene i Norge med minst 40 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivåene i 1990.

– Siden i sommer har Nysnø fått ledergruppe og investeringsteam på plass. Med doblet forvaltningskapital er vi godt rigget for å utføre den viktige jobben vår som er bremse klimagassutslippene i samarbeid med andre, sier Kalvig.

Nysnø Klimainvesteringer (Fornybar AS) ble stiftet 20.12.2017 av Næring- og fiskeridepartementet. Selskapets investeringsmandat og innretning er omtalt i statsbudsjettet for 2018.