Meny

PM: Nysnø investerer i Bluefront Equity, fond for bærekraftig sjømat

Tilbake

Stavanger/Oslo, 04.06.2021 – Bluefront Equity AS er en norsk fondsforvalter som investerer for å gjøre sjømatverdikjeden mer bærekraftig. Nysnø Klimainvesteringer investerer i deres første fond, Bluefront Capital I.

Sjømat representerer en klimavennlig proteinkilde som er nødvendig for å imøtekomme verdens matbehov. Marine ressurser er imidlertid begrenset, og ifølge FN blir mer enn en tredjedel av verdens fiskebestander overfisket (kilde). Bærekraftig akvakultur er derfor avgjørende for å mette en stadig voksende befolkning.

Bluefront Equity investerer i selskaper med produkter, tjenester og teknologi som bidrar til en mer bærekraftig verdikjede for sjømat. Det inkluderer digitalisering og automatisering, hygienesystemer, økt kvalitet og sporbarhet, bedret fiskehelse og -velferd, samt innovative produksjonsmetoder. Fondet vil hovedsakelig investere i Europa med et spesielt fokus på små og mellomstore nordiske og norske selskaper. Fondets første investering er i teknologiselskapet Redox AS som utvikler miljøvennlige teknologier for å bedre fiskevelferd og biosikkerheten i akvakulturnæringen.

– Sjømatnæringen står ovenfor store og spennende endringer fremover. Verden trenger proteiner med et lavere miljø- og klimaavtrykk, og mer innovativ sjømat kan skape mer bærekraftig akvakultur med reduserte klimagassutslipp. Bluefront representerer en unik mulighet for Nysnø Klimainvesteringer til å tre inn i en spennende akvakulturnæring i vekst, sier Lars Hvam, investeringsansvarlig i Nysnø Klimainvesteringer.

Norge og Norden er sentrum for innovasjon og teknologiutvikling innen akvakultur. Ved å investere i Bluefront bidrar Nysnø til å styrke Norges ledende posisjon i den globale verdikjeden. Samtidig sikres økt tilgang på kapital for norske selskaper som bidrar til et mer bærekraftig matsystem.

– Utgangspunktet vårt er at selskaper som bidrar til å gjøre sjømatnæringen mer bærekraftig også er virksomhetene med størst vekstpotensial. Vi ser store muligheter langs hele verdikjeden, og har med oss et fantastisk team av rådgivere. Vi ser fram til å jobbe tett med investorer som Nysnø for å realisere felles industrielle og finansielle ambisjoner, sier Kjetil Haga, founding partner i Bluefront Equity.

Bluefront Equity er Nordens eneste uavhengige private equity-selskap som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen. Grunnleggerne Kjetil Haga og Simen Landmark har lang fartstid innen bransjen, og har knyttet til seg flere industrirådgivere som bidrar med unik bransjekunnskap og -erfaring, brede nettverk, i tillegg til at de investerer i fondet. Blant dem finner man tidligere Mowi-sjef Alf Helge Aarskog, Jan Sverre Røsstad, Arne Trondsen og Aino Olaisen.

Nysnø Klimainvesteringer investerer 75 millioner kroner, som bringer den totale forvaltningskapitalen til nærmere en halv milliard kroner. Blant andre investorer i Bluefront Capital I finner man Havfonn, Klaveness Marine, Clipper og T.D. Veen m. flere.


Kontaktpersoner

Kjetil Haga, Founding Partner i Bluefront Equity, kh@bluefrontequity.com, +47 920 86 186

Lars Hvam, Investeringsansvarlig i Nysnø Klimainvesteringer, lars.hvam@nysnoinvest.no, +47 986 843 72

Om Nysnø Klimainvesteringer
Nysnø Klimainvesteringer AS (Nysnø) er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp. Gjennom en forvaltningskapital på 2,4 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi. Nysnø har hovedkontor i Stavanger og eies av Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon se www.nysnoinvest.no

Om Bluefront Equity AS

Bluefront Equity er det eneste nordiske uavhengige kapitalmiljøet som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen. Fondet skal investere i små og mellomstore sjømatbedrifter med formål om å gjøre fremtidens sjømatverdikjede enda mer bærekraftig. Bluefront Equity ble etablert av Kjetil Haga og Simen Landmark og har hovedkontor i Oslo. For mer informasjon se www.bluefrontequity.com