Meny

Program Driva - klimainvesteringsmøtet 2019

Energy is the only universal currency

09.00 – 10.30

Investeringsklima i endring – hva kan vi lære av historiske energiskift? – Václav Smil

Menneskets utvikling har alltid vært drevet av energi. Fra å dyrke planter i solen, utnytte vindkraft til transport og varme oss ved bålet til dagens avhengighet av fossile energikilder. Er veksten i sol- og vindenergi et tegn på at sirkelen nå er sluttet? Hvordan kan vi øke den globale levestandarden uten å ødelegge vårt eget og klodens livsgrunnlag? Hva er fremtiden for menneskets energiløsninger? Vaclav Smil har gjennom flere tiår forsket på de underliggende driverne bak klimaendringene og deler sin kunnskap med oss.

Hjernen og nervesystemet i den nye energiinfrastrukturen - Knut H.H. Johansen, Erik Fossum Færevang

Fremtidens fullelektrifiserte samfunn med lokal fornybar, ikke-regulerbar strømproduksjon stiller nye krav til forbrukere og strømleverandører. AI-analyser, automatisert overvåkning og droner gir et smart elnett, men kan teknologien også bidra til smartere forbruk hos sluttkunde? Klarer vi å samle, koble og vise relevante data slik at biologiske og elektroniske beslutningstakere spiller på lag for effektiv energiutnyttelse?

Desentralisert og karbonfritt - en disruptiv mal for fremtidens energi

Fornybar energi gir en desentralisering av strømforsyningen der energien produseres og lagres tett på brukeren. Har styrkeforholdet mellom de etablerte kraftaktørene og forbrukerne beveget seg i samme retning? Speiler energiutviklingen IT-bransjens reise fra tungt maskineri til effektive personlige innretninger? Andreas Thorsheim deler en utfordrers syn på energimarkedet.

Klimaprofittør – skjellsord eller hedersmerke?

11.00 – 14.30
Lunsj 12 – 13

En global utfordring, en global løsning: trender i global klimafinans – Kristina Alnes

Gjennom den globale pengeflyten kan vi spore investorenes klimaoppvåkning. Gradvis allokeres større midler for å akselerere det grønne skiftet samtidig som det stilles krav til avkastning. Hvilke produkter, geografier og løsninger er mest attraktive fra globale klimainvestorer? Hvordan kan investeringer bidra til bedre klima? Og hvordan tiltrekker vi flere klimainvestorer? Kristian Alnes gir oss et globalt overblikk.

Bærekraftig kapitalisme – hvordan virker det? – Esther Gilmore

Å bruke verdens største utfordring – klimaendringen – til å skape bærekraftige og lønnsomme investeringsstrategier. For å anse et selskap som bærekraftig krever Generation at det må levere langsiktig avkastning samtidig som virksomheten fremmer et velstående, rettferdig, sunt og trygt samfunn med lave klimagassutslipp. Hvordan kan investor tjene penger og samtidig forbedre det globale klimaet? Esther Gilmore deler Generation Investment Management sine erfaringer fra 14 år som globale bærekraftige investorer.

Ørsted: En investors grønne drøm - Jakob Askou Bøss

Ørsteds reise fra å være et fossilt energiselskap til en ren energi leverandør har skjedd på mens selskapet har vært børsnotert. Selskapet ble notert i juni 2016 og endret navn til Ørsted i november 2017 etter å ha solgt sin olje- og gass virksomhet. Aksjen har vært en lønnsom klimainvestering og har etter dette gitt over 45% avkastning sammenlignet med den danske børsens omkring 7%. Hvordan tar man steget fra en sikker, utprøvd forretningsmodell til å virkeliggjøre en bærekraftig visjon? Jakob Askou Bøss deler Ørsteds erfaringer og perspektiver som kan være nyttige for andre investorer.

Godt gjort er bedre enn godt sagt

15.00 – 16.00

Investering som klimatiltak: å endre perspektiv – Karen O’Brien

Kan vi snu global oppvarming? Kan vi snu klimarisikoer til klimamuligheter? Begge deler er mulig, bare vi endrer perspektiv. Karen O’Brien trekker på sin utstrakte erfaring som forsker for å vise oss hvordan et lite perspektivskift kan avdekke nye investeringsmuligheter og hvordan vi kan styrke vår evne til klimatiltak ved å utfordre våre indre etablerte sannheter. Ved å bruke Drawdown-prosjektet som eksempel vil hun fremheve hvordan prosjektets 100 eksisterende og gryende løsninger for å holde karbon i biosfæren kan være et kraftfullt rammeverk for klimainvestorer til å skape og måle grønn endring.

Menneskets klimahistorie – vår hverdag skaper vår morgendag – Maja Lunde

Vannmangel, insektdød, menneskets oppfinnsomhet og overlevelsesdriv. Med utgangspunkt i noen av dagens store klimautfordringer viser Maja Lundes bøker livet til vanlige mennesker i en utfordrende fremtid vi er i ferd med å skape. Samtidig opplever vi at mennesket har i seg det som skal til for å unngå denne fremtiden: kjærlighet til livet, naturen og mennesker rundt seg, oppfinnsomhet, vilje, driv og ikke minst evne til samarbeid. Hvordan blir disse fremtidsfortellingene til? Hva er prosessen fra dyp research på spesifikke miljøutfordringer til å befolke en hel planet over et tidsspenn på flere århundrer? Hvordan kan Norge bidra best mulig til å løse globale klimautfordringer? Har bokskrivingen gitt grunn til håp eller fortvilelse, og hva er reaksjonen fra leserne? Kan skjønnlitteraturen være utløsende for klimainvesteringer?