Meny

Nysnø investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Det gir grobunn for ny, klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling.

Et nytt landskap

Den eneste måten vi kan stanse klimaendringene er å redusere klimagassutslippene. I Nysnø skal vi bidra ved å gjøre lønnsomme investeringer i ny, klimavennlig teknologi.

Som navnet vårt tilsier ønsker vi å tilføre noe nytt og friskt, noe som skaper endring i landskapet. For oss handler det om å begrense temperaturstigningen i tråd med FNs målsettinger, samtidig som vi skaper økonomisk avkastning og bidrar til verdiskapning.

Nysnø er et investeringsselskap eid av staten, og eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Veien til nullutslipp

Vi står foran noen ambisiøse mål. Innen 2030 skal vi ha kuttet klimagassutslippene i Norge med minst 40 prosent, sammenlignet med utslippsnivåene i 1990. Innen 2050 skal vi ikke lenger ha utslipp som bidrar til skadelig global oppvarming. Da kan vi kalle oss et lavutslippssamfunn.

For å komme i mål trengs det tiltak som løser klimautfordringen – men som også sikrer verdiskaping. Det er her Nysnø kommer inn! En verden i endring gir mange nye investerings- og næringsmuligheter. Vi skal finne fram til selskapene med de smarteste løsningene, og bidra til at produktene deres raskere ser dagens lys.

Vi vil investere sammen med andre som ønsker å bidra til bærekraftige investeringer. Investeringer som er både er lønnsomme og beveger oss i en grønnere retning.  Sammen kan vi bygge en ren, bærekraftig og karbonnøytral verden innen 2050.

Styret

Nysnø har et bredt sammensatt styre med mange års erfaring fra både finans og klimavennlig teknologi.

Les mer

Generalforsamlingen

Nysnø er 100% eid av staten, og eierskapet forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet v/Næringsministeren utgjør selskapets generalforsamling. Protokoll fra generalforsamlingene offentliggjøres løpende.

Ansatte

PT6A8028 kopi

Siri Kalvig

Administrerende direktør

Les mer

Siri M. Kalvig er meteorolog og har en doktorgrad innenfor offshore vind teknologi. Før Nysnø jobbet Siri som leder for forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger. Hun har startet flere bedrifter og jobbet aktivt med finans og oppstartselskaper innen miljøteknologi. Siri begynte sin karriere som værpresentatør på TV2. Sammen med TV2 etablerte hun det om etter hvert ble det internasjonalt ledende værvarslingsselskapet StormGeo.

PT6A8083 kopi

Eivind Egeland Olsen

Investeringsdirektør

Les mer

Eivind Egeland Olsen kommer fra stilling som leder for corporate finance i SR-Bank Markets. Eivind har bred finans og investeringserfaring fra hans tid som Partner i ABG Sundal Collier, Cleantech-teamet til Jefferies & Company og The Royal Bank of Scotland i London. Eivind har masterutdannelse i finans og økonomi fra NHH og Warwick Business School (WBS).

Frances til web

Frances Eaton

Juridisk og Compliance Direktør

Les mer

Frances Eaton er advokat og har juristutdannelsen fra universitetet i Bergen og Victoria University of Wellington. Frances har over 10 års erfaring fra kapitalforvaltning fra tiden som leder av Forretningsstøtte og kontroll og forretningsutvikler i SKAGEN Fondene og CEO i Nansen Capital Partners. Frances har også arbeidet hos Advokatfirmaet Schjødt og Total E&P Norge.

PT6A7928 kopi

Bjørn Munthe

Finansdirektør

Les mer

Bjørn Munthe kommer fra stilling som CFO ved Stavanger Universitetssykehus. Bjørn er utdannet Master of Science i styring og ledelse og har bred erfaring fra store organisasjoner. Han har tidligere jobbet i Ahlsell, der han var viseadministrerende direktør og CFO. Bjørn har også jobbet med finans og investeringer i SSB Securities AS, senere Wunderlicht Securities.

Lars Hvam

Lars Hvam

Investeringsansvarlig

Les mer

Lars Hvam startet i Nysnø i 2019. Han har bred finans og transaksjonserfaring fra SR-Bank Markets, Swedbank og Fondsfinans, i tillegg til konsulenterfaring fra Econ Pöyry. Lars er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med spesialisering innen finans.

PT6A7883 kopi

Jean-Baptiste Curien

Investeringsansvarlig

Les mer

Jean-Baptiste Curien har 15 års erfaring innen fornybar og cleantech industri. Jean-Baptiste har bakgrunn fra både oppstartselskaper og store internasjonale aktører som Total og E&Y. Jean-Baptiste har ingeniørgrad fra École Polytechnique og École Nationale des Ponts & Chaussées i Frankrike.

Jens Erich til hjemmeside

Jens Erich Jenssen

Investeringsanalytiker

Les mer

Jens Erich Jenssen startet i Nysnø i 2019. Før dette jobbet han som rådgiver i Melberg Partners. Jens Erich har finansanalytikererfaring fra Nansen Capital Partners og Sparebank 1 Markets, og han startet sin karriere som konsulent i PwC. Jens Erich er en CFA Level 3-kandidat. Han er også utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) og innehar en ingeniørgrad fra Universitetet i Stavanger (UiS).