Meny

Nysnø investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Det gir grobunn for ny, klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling.

Et nytt landskap

Den eneste måten vi kan stanse klimaendringene er å redusere klimagassutslippene. I Nysnø skal vi bidra ved å gjøre lønnsomme investeringer i ny, klimavennlig teknologi.

Som navnet vårt tilsier ønsker vi å tilføre noe nytt og friskt, noe som skaper endring i landskapet. For oss handler det om å begrense temperaturstigningen i tråd med FNs målsettinger, samtidig som vi skaper økonomisk avkastning og bidrar til verdiskapning.

Nysnø er et investeringsselskap eid av staten, og eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Veien til nullutslipp

Vi står foran noen ambisiøse mål. Innen 2030 skal vi ha kuttet klimagassutslippene i Norge med minst 40 prosent, sammenlignet med utslippsnivåene i 1990. Innen 2050 skal vi ikke lenger ha utslipp som bidrar til skadelig global oppvarming. Da kan vi kalle oss et lavutslippssamfunn.

For å komme i mål trengs det tiltak som løser klimautfordringen – men som også sikrer verdiskaping. Det er her Nysnø kommer inn! En verden i endring gir mange nye investerings- og næringsmuligheter. Vi skal finne fram til selskapene med de smarteste løsningene, og bidra til at produktene deres raskere ser dagens lys.

Vi vil investere sammen med andre som ønsker å bidra til bærekraftige investeringer. Investeringer som er både er lønnsomme og beveger oss i en grønnere retning.  Sammen kan vi bygge en ren, bærekraftig og karbonnøytral verden innen 2050.

Styret

Nysnø har et bredt sammensatt styre med mange års erfaring fra både finans og klimavennlig teknologi.

Les mer

Generalforsamlingen

Nysnø er 100% eid av staten, og eierskapet forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet v/Næringsministeren utgjør selskapets generalforsamling. Protokoll fra generalforsamlingene offentliggjøres løpende.

Ansatte

PT6A8028 kopi

Siri Kalvig

Administrerende direktør

Les mer

Siri M. Kalvig er meteorolog og har en doktorgrad innenfor offshore vind teknologi. Før Nysnø jobbet Siri som leder for forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger. Hun har startet flere bedrifter og jobbet aktivt med finans og oppstartselskaper innen miljøteknologi. Siri begynte sin karriere som værpresentatør på TV2. Sammen med TV2 etablerte hun det om etter hvert ble det internasjonalt ledende værvarslingsselskapet StormGeo.

PT6A8083 kopi

Eivind Egeland Olsen

Investeringsdirektør

Les mer

Eivind Egeland Olsen kommer fra stilling som leder for corporate finance i SR-Bank Markets. Eivind har bred finans og investeringserfaring fra hans tid som Partner i ABG Sundal Collier, Cleantech-teamet til Jefferies & Company og The Royal Bank of Scotland i London. Eivind har masterutdannelse i finans og økonomi fra NHH og Warwick Business School (WBS).

Lars Hvam

Lars Hvam

Investeringsansvarlig

Les mer

Lars Hvam startet i Nysnø i 2019. Han har bred finans og transaksjonserfaring fra SR-Bank Markets, Swedbank og Fondsfinans, i tillegg til konsulenterfaring fra Econ Pöyry. Lars er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med spesialisering innen finans.

PT6A7883 kopi

Jean-Baptiste Curien

Investeringsansvarlig

Les mer

Jean-Baptiste Curien har 15 års erfaring innen fornybar og cleantech industri. Jean-Baptiste har bakgrunn fra både oppstartselskaper og store internasjonale aktører som Total og E&Y. Jean-Baptiste har ingeniørgrad fra École Polytechnique og École Nationale des Ponts & Chaussées i Frankrike.

PT6A4464b - hjemmeside

John Egil Johannessen

Investeringsansvarlig

Les mer

John Egil Johannessen startet i Nysnø Klimainvesteringer i 2019. Han har 12 års erfaring med venturekapital fra Equinor Technology Ventures, hvor han arbeidet med teknologiselskaper som utvikler og kommersialiserer innovative løsninger i energibransjen. Før det arbeidet John Egil i diverse IT funksjoner i Accenture og Equinor. Han er utdannet siviløkonom fra University of Strathclyde.

PT6A45062 - hjemmeside

Lene Elizabeth Hodge

Bærekraftsansvarlig

Les mer

Lene Hodge startet i Nysnø i 2019. Hun har erfaring med energi- og klimaarbeid fra Miljøstiftelsen Bellona, hvor hun arbeidet for energieffektive bygg, grønne offentlige anskaffelser og elektrifisering av transportsektoren. Lene har også arbeidet med fornybar kraft og europeisk energipolitikk i Norges vassdrags- og energidirektorat. Hun har master fornybar energi fra NMBU og er etterutdannet prosjekt- og prosessleder fra Emergence School of Leadership.

2W9A1062 kopi til nett

Guro Skjæveland

Senior Associate

Les mer

Guro Skjæveland ble ansatt i investeringsteamet til Nysnø i 2020. Hun har erfaring fra energisektoren som konsulent i Rystad Energy og Proactima. Guro er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, med spesialisering innen anvendt økonomi og optimering.

2W9A1016 kopi – til nettsiden

Paal Brimsø Rogdeberg

Senior Associate

Les mer

Paal Brimsø Rogdeberg startet i Nysnø i 2020. Før dette arbeidet han to år i Argentum Fondsinvesteringer, en statseid kapitalforvalter innen private equity, hvor han var en del av secondary teamet. Paal er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i finansiell økonomi.

2W9A1153 kopi – Kopi til nettsiden

Pia Charlotte Mæhle

Administrasjonsanvarlig

Les mer

Pia Charlotte Mæhle har over 20 års erfaring fra retailbransjen, med bakgrunn fra drift og utvikling av egne butikker. Hun er utdannet ved Varehandelens Høyskole og lang erfaring innen salg, innkjøp, markedsføring og HR. Før hun begynte i Nysnø arbeidet hun som Area Manager hos Gerry Weber GmbH.