Meny

Kronikk: Nå har vi muligheten til å gjøre et grønt girskifte

Tilbake

For å nå Parismålene må vi mobilisere nye penger inn i klimainvesteringer, samtidig som flere flytter på eksisterende kapital, skriver Nysnø-sjef Siri M. Kalvig i Enerwe 27. april 2020.

Denne uken åpnes så smått samfunnet igjen, samtidig som vi viderefører viktige smittevernstiltak. Mange vil fortsatt jobbe fra hjemmekontor, og videomøter vil fortsatt erstatte de fysiske møtene. Omstillingen i både hverdagen, skole- og arbeidsliv har vært et lengre intensivkurs i digitalisering. Samtidig står vi nå ovenfor en massiv arbeidsledighet og et norsk næringsliv i krise. En global pandemi har lenge vært en varslet risiko, men likevel overrasket den oss. Klimakrisen er derimot ingen overraskelse, og selv om de globale utslippene er spådd å falle 5 % i år, løses ikke klimakrisen ved å stanse produksjon og økonomisk vekst.

Selv om de globale utslippene er spådd å falle 5 % i år, løses ikke klimakrisen ved å stanse produksjon og økonomisk vekst.

Smittevernstiltakene har likevel gitt oss tid til å tenke over hva vi verdsetter i hverdagen vår. Hva vi savner, og hva vi kan leve greit uten. Vi er nå på vei ut av mellomrommet – pausen mellom det som var og den nye hverdagen som kommer. Vi har en mulighet nå til å bruke denne tiden klokt til et grønt girskifte. Vi kan få til endringer som gjør kloden godt, samtidig som de ikke paralyserer økonomien, slik tiltakene mot koronasmitte gjør.

For å ivareta Parisavtalens målsetninger må vi endre verdens kapitalflyt.

Krisen vil skape nye vinnere og tapere, slik alle kriser tidligere i historien har gjort. Kloden er avhengig av at vi bremser global oppvarming til under 2°C. Parallelt må vi tilpasse oss de uunngåelige klimaendringene ved å bygge robusthet og lavere utslipp for fremtiden. For å ivareta Parisavtalens målsetninger må vi endre verdens kapitalflyt. Også sjefen i det internasjonale energibyrået (IEA), Fathi Birol, ber samfunnet bruke krisetiden til å stille om til mer bærekraftig energi.

En viktig jobb nå er å investere i selskaper og teknologier som bidrar til lavere klimagassutslipp, samtidig som de bygger nytt næringsliv. I dag forvalter Nysnø Klimainvesteringer 1,4 milliarder kroner. Ifølge IRENA, det internasjonale byrået for fornybar energi, trengs det på verdensbasis investeringer på 130 tusen milliarder dollar for å endre energisektoren i tråd med Parismålene. Det er godt over 100 oljefond! I deres nyeste rapport slås det fast at mer fornybar energi, energieffektivisering og elektrifisering vil stimulere økonomien under en global koronapandemi samtidig som det skapes millioner av nye jobber. For å nå Parismålene må vi mobilisere nye penger inn i klimainvesteringer, samtidig som flere flytter på eksisterende kapital.

Gode klimainvesteringer må være effektive og lønnsomme.

Her er Norge unikt posisjonert til å bidra. Vi har store mengder ren vannkraft og satser på forskning og utvikling innen områder som energi, materialteknologi og bioøkonomi. Befolkning er i verdensledende på digitalisering og samfunnet et av de mest elektrifiserte. Våre naturressurser kan forvaltes innen akvakultur, vannkraft, energiintensive industriproduksjon og karbonfangst, – lagring og bruk. Vår lange maritime erfaring benyttes til utvikling av mer klimavennlig transport og utbygging av havvind og undervannsinstallasjoner.

Nysnø forvalter statlig kapital og leter etter de beste investeringene – sammen med privat kapital. Vi fokuserer på selskaper i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Norge er godt posisjonert, og vår evne forplikter. Når alle virksomheter har trukket i nødbremsen er det viktigere enn noen gang å investere i selskaper som bidrar til det grønne skiftet. Det vil skape nye arbeidsplasser og et bedre klima.

Slik bruker vi mulighetsrommet til å flytte kapital mot det som bygger en mer bærekraftig hverdag ut av koronakrisen.

Siri M. Kalvig
Administrerende direktør
Nysnø Klimainvesteringer

Enerwe: Nå har vi muligheten til å gjøre et grønt girskifte