Meny

Investerer i NorSun - bidrar til økt produksjonskapsitet for høy-effektive solceller i Årdal

Tilbake

NorSun, den ledende produsenten av monokrystallinske wafere til ultra-høyeffektive solceller utenfor Asia, har sikret NOK 515 millioner for å øke produksjonskapasiteten ved fabrikken i Årdal. Dette er den første industrielle investeringen til Nysnø Klimainvesteringer AS.

Nysnø Klimainvesteringer og ABN AMROs Energy Transition Fund investerer totalt 160 millioner i NorSun, den ledende produsenten av monokrystallinske wafere til ultra-høyeffektive solceller utenfor Asia. Etter emisjonen vil Nysnø og ABN AMRO være blant de største aksjonærene i NorSun, sammen med de eksisterende aksjonærene Scatec og Arendals Fossekompani, som også bidrar betydelig i emisjonen.

Emisjonen følges av ytterligere NOK 285 millioner i lån og tilskudd fra Enova og Innovasjon Norge, noe som sikrer selskapet NOK 515 millioner totalt. Dette vil benyttes til å doble produksjonskapasiteten av n-type monokrystallinske wafere til høy-effektive solceller i Årdal, til til 1.000 MW per år.

– Solenergiindustrien vil forsette å spille en nøkkelrolle i avkarboniseringen av verdens energiproduksjon. NorSun har en unik posisjon og et meget lavt CO2-fotavtrykk som er gjort mulig gjennom teknologiforbedringer over mange år, samt et nytt og avansert produksjonsanlegg som drives med fornybar vannkraft. Vi er veldige positive til NorSuns framtidsutsikter og er glade for å kunne investere sammen med solide, nye og eksisterende aksjonærer, sier Eivind Egeland Olsen, Investeringsdirektør i Nysnø.

Les mer i pressemeldingen til NorSun: 20190611-NorSun-henter-NOK-515-mill-til-produksjonsutvidelser