Meny

Vi får et nytt navn: Nysnø

Tilbake

Fornybar AS skifter navn til Nysnø Klimainvesteringer AS

Nysnø reflekterer våre ambisjoner innen klimainvesteringer, som går lengre enn bare fornybar energi, samtidig som det gir assosiasjoner til noe nytt og rent.

Vi er på jakt etter gode investeringer i all teknologi som kan redusere klimagassutslipp. Navneskiftet er viktig for å vise at vårt mandat går lenger enn kun fornybar energi. Snø er en god indikator på global temperatur regulering. Nysnø er nytt og rent, noe vi ønsker oss mer av, for å sette det litt på spissen, sier administrerende direktør Siri M. Kalvig i Nysnø Klimainvesteringer.Vi ønsker å bruke et særnorsk navn som også kan fenge interesse internasjonalt. Ø’en er en spesiell bokstav som forbindes med Norden og Norge ute i verden.

Navneskiftet er viktig for å vise at vårt mandat går lenger enn kun fornybar energi

Det nye navnet er forankret med eier og vil formelt besluttes på kommende generalforsamling, sier styreleder Widar Salbuvik.

Fornybar AS ble stiftet 20.12.2017 av Næring- og fiskeridepartementet. Selskapet skal investere i klimagassreduserende teknologi, og investeringsmandat og innretning er omtalt i statsbudsjettet for 2018.
Organisasjonen er ferd med å bygges opp. Vi har midlertidige kontorer i Stavanger sentrum, og jobber med ansettelser og for å få på plass styrende dokumenter. Vi er nå i full gang med å utvikle selskapets profil. Nettsiden nysnoinvest.no vil bli ferdigstilt over sommeren.